(Minghui.org) آقای ژو فا از بخش بائوچینگ، استان هیلونگ‌جیانگ در ۲۳ دسامبر ۲۰۱۵ پس از طرح شکایت کیفری‌اش علیه جیانگ زمین، در منزلش بازداشت شد. جیانگ رهبر سابق چین آزار و شکنجه فالون گونگ را راه‌اندازی کرد. از زمانیکه خانواده آقای ژو وکیل، آقای رن چوآن‌نیو را استخدام کردند، درخواست ملاقات وکیل با آقای ژو تا ۲۱ مارس ۲۰۱۶ مکرراً رد شد.

در صبح روز ۲۱ مارس سال ۲۰۱۶ وکیل رن به بازداشتگاه بخش بائوچینگ رفت و حدود یک ساعت و نیم با آقای ژو صحبت کرد. سپس عصر همان روز به دادستانی بخش بائوچینگ رفت تا مندرجات پرونده را مطالعه کند.

او متوجه شد که بسیاری از موارد این به اصطلاح «مدرک» متقاعدکننده نیست. این مدارک از بازجویی‌های پسر آقای ژو و عروسش استخراج شده بودند. متن هردو بازجویی کلمه به کلمه مشابه بود.

وکیل از ژو چونفنگ، پسر آقای ژو در مورد مندرجات بازجویی پرسید. پسر آقای ژو به وکیل گفت: «آن روز که مأموران پلیس والدینم را بازداشت کردند، آنها من، همسر و کودک ۱۰ ماهه‌ام را نیز بازداشت کردند. چی ون، رئیس بخش امنیت داخلی شهرستان بائودینگ ما را مجبور به امضای اوراقی کرد که خودشان آماده کرده بودند. در غیر این صورت آنها مرا نیز محبوس می‌کردند. بنابراین، من و همسرم هیچ چاره‌ای نداشتیم جز اینکه خواسته آنها را علی‌رغم میل‌ باطنی‌مان انجام دهیم.»

وکیل برای صحبت با آقای ژو فا دوباره بعدازظهر به بازداشتگاه برگشت. آقای ژو تأیید کرد که این شهادت ناروا است و توجیهی ندارد. وکیل و خانواده آقای ژو با هنگ شو، مسئول این پرونده، در دادستانی شهرستان بائودینگ دیدار کردند. وکیل پیشنهاد کرد از آنجا که به‌اصطلاح «مدرک» نادرست است، آقای ژو فا آزاد شود. وکیل همچنین پیشنهاد کرد که پسر آقای ژو و عروسش آماده باشند تا دربارۀ‌ وضعیتی که در آن مجبور شدند به اصطلاح «شهادت» را امضاء کنند، اظهاراتی ارائه دهند.

پسر آقای ژو در صبح روز ۲۴ مارس در دادستانی شهرستان بائوچینگ با هنگ شو دیدار کرد و شهادت واقعی را به او تحویل داد. اما هنگ از پذیرفتن آن امتناع کرد. او برگشت و پرسید که آیا وکیل تمرین‌کننده فالون گونگ است.

او به پسر آقای ژو گفت: «این شهادت هیچ استفاده‌ای ندارد. تا زمانی که پدرت فالون گونگ را تمرین می‌کند، او قانون را نقض کرده و مخالف حزب کمونیست چین است.»

سپس به پسر آقای ژو گفت با وکیل تماس بگیر و بی‌درنگ همین را به او بگو. سپس به‌طور ناگهانی او رفت و از بحث بیشتر اجتناب کرد.»

پیش‌زمینه

مأمور ژانگ پنگ از ادارۀ پلیس شهرستان فوشان و چی ون، رئیس بخش امنیت داخلی شهرستان بائوچینگ، حدود ساعت ۶ صبح ۲۳ دسامبر سال ۲۰۱۵ به منزل آقای ژو فا رفتند تا دربارۀ طرح دعوی‌اش علیه جیانگ زمین پرس و جو کنند. هنگامی که آنها تصویر بنیانگذار فالون گونگ را در منزلش دیدند، چهار یا پنج مأمور را از ادارۀ پلیس محلی و از بخش داخلی شهرستان فرا خواندند. آنها آقای ژو، همسرش چو فنگژن، پسر، عروسش و دختر آن زوج جوان که فقط ۱۰ ماهه بود را بازداشت کردند.

پسر خانواده حدود ساعت ۳ عصر همان روز آزاد شد. اما، آقای ژو و همسرش به بازداشتگاه شهرستان بائوچینگ فرستاده شدند.

وکیل، آقای رن چوآن‌نیو توسط خانواده آقای ژو استخدام شد. او برای دیدار با موکلش به بازداشتگاه رفت. اما درخواستش رد شد. فنگ جیان، معاون دبیر حزب کمونیست چین از اداره پلیس شهرستان بائودینگ و چی ون، رئیس بخش امنیت داخلی شهرستان، به مسئولین بازداشتگاه دستور دادند تا آقای ژو را از حق ملاقات با وکیلش محروم کنند و به وکیل گفتند که اول با آنها دیدار کند. اما فنگ به بهانه‌های مختلف از دیدار با آقای رن سر باززد.

آقای رن قبل از ۸ فوریه سال نوی چینی ۲۰۱۶ برای تنظیم پرونده شکایت در خصوص نقض روند قانونی، دادستان شهرستان بائوچینگ را ملاقات کرد. اما زمانی که در تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۱۶ او دوباره از بازداشتگاه دیدار داشت، هنوز هم از ملاقات با آقای ژو محروم بود.

آقای رن و پسر آقای ژو در ۲۶ مارس به سازمان‌های مختلف از جمله اداره پژوهش‌خواهی شهر شوانگیاشان، اداره پلیس شهر شوانگیاشان و دادستانی شوانگیاشان رفتند تا دربارۀ نقض روال قانونی انجام شده توسط فنگ جیان، چی ون و بازداشتگاه شهرستان بائوچینگ صحبت کنند. دادستانی شوانگیاشان در نهایت شکایت او را پذیرفت.

فهرست تماس عاملان مرتبط:
دادستانی شهرستان بائوچینگ:
هنگ شو (洪 旭)، معاون بخش تعقیب: ۸۶۴۶۹۵۴۲۲۶۶۹ ‎+ (اداره) ۸۶۴۶۹۵۴۳۲۹۴۵ ‎+ (منزل)، ۸۶۱۳۳۲۹۳۴۵۳۰۰ ‎+(تلفن همراه)
اداره پلیس شهرستان بائوچینگ:
چی ون (齐 文)، رئیس بخش امنیت داخلی: ۸۶۱۳۶۰۴۵۸۴۴۴۲ ‎+ (تلفن همراه)
ژانگ پنگ (张鹏)، پلیس۸۶۱۳۹۴۶۶۳۱۵۹۹ ‎+(تلفن همراه)
بازداشتگاه شهرستان بائوچینگ: ژانگ زونگبائو (张宗 保)، رئیس بازداشتگاه: ۸۶۱۳۵۵۵۴۵۶۰۶۶ ‎+(تلفن همراه)

http://en.minghui.org/html/articles/2016/4/15/156293.html