(Minghui.org) وکیل لی ژونگوی وکیل مدافع خانم وو گوئیمی ۶۱ ساله، تمرین‌کننده فالون گونگ بود. او مشاهده کرد که قاضی رئیس دادگاه دوو چیگیو به‌طور واضح از دادستان طرفداری می‌کند، بنابراین او خواست تا دوو در رابطه با این پرونده خود را  رد صلاحیت کند. پاسخ دوو این بود که به ناظم جلسه دستور داده شود تا لی را از دادگاه بیرون کند.

دوو قاضی دادگاه شهرستان یی در استان هبی است. از زمانیکه حزب کمونیست چین آزار و شکنجه فالون گونگ را در ژوئیه ۱۹۹۹ آغاز کرد، او بیش از ۲۰ تمرین‌کننده فالون گونگ را به زندان محکوم کرده است. دوو ریاستِ محاکمه هفت تمرین‌کننده را در سال ۲۰۰۹ برعهده داشته و همه آنها را به زندان محکوم کرده است.

به گفته وکیل لی، دوو قانون را به شیوه‌های مختلفی نقض کرده است:

اول، دوو در دادگاه نظم را حفظ نکرد و به وضوح به دادستان امتیاز می‌داد. دادستان بدون اجازه گرفتن از قاضی برای صحبت، چند بار دفاع موکل را قطع کرد. هنگامی که وکیل لی دستش را بلند کرد و از دوو خواست تا مانع این کاردادستان شود، دوو صحبتش را قطع کرد.

دوم، دوو به وکیل لی اجازه نداد تا از موکلش دفاع کند. پس از مشاهده جانبداری دوو از دادستان، لی از دوو خواست تا درمورد این پرونده از خودش رد صلاحیت کند. آنگاه دوو با عصبانیت دستور داد که ناظم جلسه لی را از دادگاه بیرون کند که به معنای این بود او نمی‌تواند از خانم وو دفاع کند.

سوم، دوو حکمی را ارائه داد که قدرت انجام آن را نداشته است. هنگامی که وکیل لی از دوو خواست تا از خود رد صلاحیت کند دوو پاسخ داد: «این درخواست رد شد.» اما، از آنجا که درخواست در مورد دوو بود، آن باید توسط رئیس دادگاه پاسخ داده می‌شد نه شخص مورد بحث.

چهارم، پس از اینکه وکیل مدافع از دادگاه اخراج شد، دوو روال قانونی مناسب را دنبال نکرد. طبق قانون مجازات، اگر وکیل مدافع حضور نداشته باشد، قاضی باید از متهم بپرسد که آیا او می‌خواهد محاکمه ادامه پیدا کند یا خیر. اما پس از اینکه وکیل لی از دادگاه اخراج شد، دوو از خانم وو این سؤال مهم را بپرسید. او فقط دستور ادامه محاکمه را داد.

پنجم، دوو به متهم اجازه نداد تا از خودش دفاع کند. هر زمان که خانم وو شروع به دفاع از خودش می‌کرد، دوو صحبتش را قطع می‌کرد و می‌گفت که او نمی‌تواند ادامه دهد. دوو گفت: «اینجا حرف، حرف من است.»

وکیل لی همچنین متوجه شد که مردم از شرکت در محاکمه دلسرد شده بودند. مطابق حقوق جزا مردم حق دارند تا دادگاه علنی را مشاهده کنند. در مورد خانم وو، محاکمه در یک دادگاه کوچک برگزار شد و تنها دو نفر از اعضای خانواده خانم وو، اجازه حضور داشتند.

دادستان لی شکایتی را برای دادستانی میانی شهری بائودینگ در استان هبی تنظیم کرد که نظارت بر دادگاه شهرستان یی را برعهده داشت. لی از دادستانی خواستار: جوابگویی دوو برای نقض روال قانونی و صدور نظر دادستانی به دادگاه شهرستان یی و تقاضا از دادگاه شهرستان یی برای محاکمه مجدد خانم وو گویمین.

اگر مقامات به شکایت قانونی وکیل رسیدگی مناسب نکنند، خانواده خانم وو نیز قصد طرح دعوی دارند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/4/14/156274.html