(Minghui.org) آقای یانگ ژائوجون (杨昭俊) که ۵۳ سال دارد بر اساس اتهامات کذب، متهم به ۱۰ سال زندان شد که بعداً متوجه شد که این حکم در ادامۀ آزار و شکنجه پدرش از سوی مقامات چین بوده است. پدرش قبلاً به‌خاطر تمرین کردن فالون گونگ زندانی شده بود. فالون گونگ یک روش معنوی است که حکومت کمونیستی از سال ۱۹۹۹ آن را به‌شدت سرکوب کرده است.

یکی از رؤسای«اداره ۶۱۰»  بخش شی‌آن، به خانواده آقای یانگ گفت: «پروندۀ پسرتان اکنون در دست اداره ۶۱۰ است.»

ادارۀ ۶۱۰ یک سازمان فراقانونی است که در سال ۱۹۹۹ توسط رهبر حزب کمونیست تأسیس شد تا تمرین‌کنندگان فالون گونگ را جمع‌آوری و «تبدیل» کند یا اینکه اغلب از طریق شکنجه آنها را مجبور به ترک باورشان کند. این سازمان در اجرای این وظیفه قدرتی فراتر از نیروهای پلیس چین و دادگاه‌ها دارد.

در مورد پدر آقای یانگ، ادارۀ ۶۱۰ نه‌تنها تمرین‌کننندگان بلکه اعضای خانواده‌شان را نیز هدف قرار می‌دهد.

آقای یانگ که هشت سال از دورۀ محکومیتش را سپری کرده و هنوز در زندان به‌سر می‌برد، در ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶ یک شکایت کیفری علیه رهبر سابق چین، جیانگ زمین، به دادگاه و دادستانی عالی خلق ارسال کرد. او جیانگ را متهم به آغاز سرکوب وحشیانه فالون گونگ دانست و او را مسئول رنج و محنت عظیمی دانست که با آغاز سلسله عملیاتش تحمیل شد.

توقیف مدارک کلیدی در جریان محاکمه

آقای یانگ در اوایل سال ۲۰۰۲ با دانشگاه علم و فن‌آوری شی‌آن قرارداد بست تا کارخانه مکانیک و الکتریک که زیرمجموعه آن دانشگاه است را مدیریت کند. این قرارداد به او حق انحصاری قانونی و مسئولیت می‌داد که این شرکت را مدیریت کند و بدون گزارش‌دهی یا پرداخت سود سهام به دانشگاه، کارمندان آن شرکت را از‌نظر مالی مورد حمایت قرار دهد.

طی مدت سه سال مدیریت او، این شرکت ضررده، سود‌آور شد. آقای یانگ، با اینکه از نظر قراردادی الزامی نداشت، مبلغ مازاد ۴۵/۶ میلیون یوآن به دانشگاه اهدا کرد. دانشگاه چهار سال متوالی طی مراسمی رسماً و به‌طور گسترده‌ای از او تقدیر کرد.

ادارۀ ضد فساد دادستانی شهر شی‌آن به‌منظور دست‌یابی به سهمیۀ فصل سوم سال ۲۰۰۷ خود، در اواخر سپتامبر ۲۰۰۷ آقای یانگ را متهم به اختلاس کرد. طی مدت یک هفته آقای یانگ بازداشت و متهم شد و اموال شرکتش نیز توقیف شد.

آقای یانگ دو روز متوالی و هر روز به‌مدت ۱۰ ساعت بازجویی شد. وقتی از امضای اقراریۀ ساختگی و سند اظهاریه سرباز زد، مأموران او را تهدید کردند که خانواده‌اش را که از قبل به‌دلیل تمرین فالون گونگ تحت نظر بودند آزار و اذیت خواهند کرد. مقامات همچنین پدرش که وکیل است را تهدید کردند و کارمندان شرکت به بی‌گناهی او شهادت دادند. حساب‌دار شرکت از سوی مقامات مجبور شد که اسنادی را بر علیه او جعل کند.

آقای یانگ در ژوئن سال ۲۰۰۸ محاکمه شد و در ۲۰ اوت همان سال به ۱۰ سال زندان محکوم شد. دادگاه عالی خلق استان شان‌شی دادخواهی او را رد کرد و در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۹ رأی اولیه و حکم محکومیت را پابرجا دانست.

پدر آقای یانگ بعد از گذشت سه سال از شروع دورۀ زندان پسرش، سه مدرک در دفتر بایگانی دانشگاه پیدا کرد که از سوی کارکنان دانشگاه در دفاع از او ارائه شده بود اما از سوی دادستان‌ها رد شده بود. پدر آقای یانگ از طرف پسرش به ادارات مختلف دولتی دادخواست ارائه داد اما هرگز پاسخی دریافت نکرد. او همچنین در ژوئیه ۲۰۱۰ به دادگاه عالی خلق دادخواستی تسلیم کرد.

هدف قرار دادن خانواده به‌خاطر تمرین فالون گونگ

پدر آقای یانگ، آقای یانگ هنگ‌چینگ، نایب رئیس دانشگاه علم و فن‌آوری شی‌آن بود. مادرش، خانم لونگ آی‌چین، یک کارمند بازنشسته دانشگاه است. پس از اینکه این زوج در سال ۱۹۹۷ تمرین فالون گونگ را شروع کردند، آنها از بیماری‌های فشار خون، امراض قلبی، گاستریت و التهاب کیسه صفرا درمان شدند.

پس از اینکه جیانگ زمین در ژوئیه ۱۹۹۹ سلسله عملیات ‌علیه فالون گونگ را آغاز کرد، آقای یانگ بزرگ به‌عنوان بالاترین مقام دولتی در استان شان‌شی که فالون گونگ را تمرین می‌کرد شناخته شد. در سال ۲۰۰۲ به‌دستور اداره ۶۱۰،  او را به هفت سال زندان محکوم کردند. خواهر زنش نیز به چهار سال زندان محکوم شد. مادرش بازداشت و به‌زور شستشوی مغزی شد.

آقای یانگ جوان‌تر چندین بار برای دادخواهی آزادی پدرش به اداره ۶۱۰ شهر شی‌آن رفت. پس از گذشت یک سال پدرش به‌قید ضمانت آزاد شد. از آن زمان خانواده‌اش به‌طور پیوسته تحت نظارت و تهدید و ارعاب مقامات بوده‌اند.

سابقۀ آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، در ۱۰ ژوئیه ۱۹۹۹ حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/3/29/156086.html