(Minghui.org) از فوریه ۲۰۱۶، بیش از ۲۳۰ میلیون چینی قصد خود را برای خروج از حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) و سازمان‌های وابسته به آن، لیگ جوانان و پیشاهنگان جوان، اعلام کرده‌اند.

تعداد زیادی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ در چین، پیام‌های مربوط به اهمیت این کناره­‌گیری‌ها را منتشر کرده‌اند. در بیشتر موارد، مردم این پیام‌ها را می‌پذیرند و بسیار مشتاقند تا از ح.ک.چ خارج شوند.

تمرین­‌کننده‌ای برخی از تجربیات اخیرش را این‌گونه به‌اشتراک می‌گذارد.

دبیر حزب کمونیست: «همه بیایید و از ح.ک.چ کناره‌گیری ­کنید!»

یک روز در سال ۲۰۱۵، از روستایی گذر می‌کردم که در آنجا مردم محصولاتشان را مقابل نور خورشید خشک می‌کردند. به طرف زنی مسن و مردی جوان رفتم. شروع به صحبت درباره فالون گونگ کردم و اینکه چگونه حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) این تمرین مدیتیشن را سرکوب می‌کند. آن زن گفت که عضو ح.ک.چ است، بنابراین درباره کناره‌گیری از حزب و سازمان‌های وابسته به آن به او گفتم. مردی سوار بر موتور گازی به سمت ما آمد. توصیه کردم او نیز از ح.ک.چ خارج شود.

آن زن گفت: «او دبیر کمیته حزب کمونیست در روستای ما است و بیش از ۴۰ سال سابقه عضویت دارد!»

آن مرد گفت: «نمی‌ترسی بازداشت شوی؟ فقط کافی است زنگی بزنم و آنها بی‌درنگ اینجا خواهند بود.»

پاسخ دادم: «چه کسی این روزها هنوز دست به چنین کاری می‌زند؟! باور نمی‌کنم چنین شخصی باشید.»

آن مرد ناگهان به سمت مردم روستا فریاد زد: «همه بیایید و از ح.ک.چ کناره‌گیری کنید!»

آنگاه موتورش را خاموش کرد و در فاصله کمی از من ایستاد. به طرف وی رفتم و گفتم: «شما پس از خروج از ح.ک.چ هنوز می‌توانید به شغلتان ادامه دهید، شغلتان تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.» او موافقت کرد کناره‌گیری کند و سوار بر موتورش شد و آنجا را ترک کرد. آن خانم مسن نیز موافقت کرد از حزب خارج شود.

«شما قهرمان هستید»

من در شهر کوچکی زندگی می‌کنم که تمرین‌کنندگان بسیاری دارد. طی این سال‌ها، به‌طور مرتب به بازارهای شهرک‌های اطراف رفته‌ام تا درباره فالون گونگ و آزار و شکنجه به مردم بگویم.

یک بار، زن مسنی را دیدم که نهال می‌فروخت. درباره تمرین فالون گونگ و آزار و شکنجه آن به او گفتم. سپس از وی دور شدم تا با فرد دیگری صحبت کنم. او از پشت سر مرا صدا کرد و با لبخندی گفت: «شما قهرمان هستید! نمی‌توانم بگویم چگونه آن را می‌دانم، اما این چیزی است که قرار است در این دوره از تاریخ اتفاق بیفتد.»

http://en.minghui.org/html/articles/2016/3/23/156016.html