(Minghui.org) تمرین‌کنندگان از مالزی روز جهانی فالون دافا و بیست و چهارمین سالروز معرفی فالون دافا به عموم را جشن می‌گیرند! آنها با کمال احترام تولد استاد بزرگوار را تبریک می‌گویند!

این حامیان از مکان‌های زیر درود و شادباش خود را ارسال کرده‌اند:

تمرین‌کنندگان در سونگای پِتانی و پِنانگ در شمال مالزی

تمرین‌کنندگان در مالزی

تمرین‌کنندگان در پایتخت مالزی، کوالالامپور و سلانگور

تمرین‌کنندگان در جوهور بهرو، در جنوب مالزی

تمرین‌کنندگان در پراک

تمرین‌کنندگان چینی در مالزی

تمرین‌کنندگان در کلانگ، جوهور

تمرین‌کنندگان در کوتا کینا بالو، صباح تبریکات به استاد لی از سوی تمرین‌کنندگان در پراک

تمرین‌کنندگان در پراک

تبریکات از سوی تمرین‌کنندگان جوان در پراک