(Minghui.org) تمرین‌کنندگان از سوئد، فنلاند، دانمارک، هلند و نروژ روز جهانی فالون دافا و بیست و چهارمین سالروز معرفی فالون دافا به عموم را جشن می‌گیرند! آنها با کمال احترام تولد استاد بزرگوار را تبریک می‌گویند!

تمرین‌کنندگان در دانمارک با کمال احترام تولد استاد بزرگوار را تبریک می‌گویند!

خانواده سه نفره یک تمرین‌کننده در دانمارک با کمال احترام تولد استاد بزرگوار را تبریک می‌گویند!

تمرین‌کنندگان در نروژ با کمال احترام تولد استاد بزرگوار را تبریک می‌گویند!

تمرین‌کنندگان در سوئد با کمال احترام تولد استاد بزرگوار را تبریک می‌گویند!

تمرین‌کنندگان در فنلاند با کمال احترام تولد استاد بزرگوار را تبریک می‌گویند!

خانواده یک تمرین‌کننده در فنلاند با کمال احترام تولد استاد بزرگوار را تبریک می‌گویند!

تمرین‌کنندگان در هلند با کمال احترام تولد استاد بزرگوار را تبریک می‌گویند!