(Minghui.org) از ماه مه ۲۰۱۵ تا پایان آوریل سال ۲۰۱۶، در مجموع ۷۲۰۷ نفر در شهر یوشو شکایت کیفری یا بیانیه‌هایی را علیه جیانگ زمین، رئیس سابق رژیم کمونیستی چین، برای نقشش در شروع آزار و اذیت فالون گونگ امضاء کرده‌اند. از جمله ۹۰۳ شکایت کیفری تنظیم شده توسط تمرین‌کنندگان فالون گونگی است که از نام واقعی خود استفاده کرده‌اند و شکایات خود را به دادگاه عالی خلق چین و دادستانی عالی خلق چین ارسال کرده‌اند.

سایر ۶۳۰۴ شاکی شامل اعضای خانواده تمرین‌کنندگان فالون گونگ و سایر شهروندان هستند. برخی از نام واقعی خود و سایرین از نام‌های مستعار استفاده کرده‌اند، به این دلیل که حزب کمونیست چین بسیاری از شاکیان را مورد آزار و اذیت قرار داده است.

با توجه به داده‌های ناقصی که داریم، ۹۰۳ تمرین‌کننده فالون گونگ با استفاده از نام واقعی خود شکایت کیفری خود را در ماه‌های ژوئن و ژوئیه ۲۰۱۵ تنظیم کرده‌اند. از اوت ۲۰۱۵ تعداد فزاینده‌ای از مردم محلی در مورد این اخبار و حقیقت فالون گونگ و آزار و شکنجه مطلع شده‌اند.

مردم مطلع شدند که خانم لی شوهوآ، همراه با ده‌ها تمرین‌کننده محلی فالون گونگ، به قتل رسیده‌اند و ده‌ها تمرین‌‌کنننده محلی به زندان محکوم شده‌اند. بیش از ۳۰۰ تمرین‌کننده محلی به اردوگاه‌های کار اجباری منتقل شده و بیش از ۱۰۰۰ تمرین‌کننده محلی تحت بازداشت یا حبس غیرقانونی قرار گرفته‌اند. پس از اطلاع از این فجایع، تعداد بیشتری از مردم حمایت خود را با امضای دادخواست و شکایت نشان داده‌اند.

آقای لی فیومین، از اعضای خانواده یکی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ، شکایت کیفری خود را علیه جیانگ زمین تنظیم کرده است. وی گفت: «دخترم آنقدر مورد ضرب و شتم قرار گرفت تا درگذشت. دامادم به دلیل شکنجه پایش قطع و معلول شد. همسرم تحت بازداشت، حبس و شستشوی مغزی قرار گرفت و بیش از ده بار به اردوگاه‌های کار فرستاده شد. او سرانجام به دلیل آزار و شکنجه درگذشت. من از جیانگ زمین به‌خاطر جنایاتش علیه بشریت، جنایات شکنجه، سوء استفاده از قدرت و از سایرین، در مجموع ۱۸ اتهام جنایی شکایت دارم.

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/20/157074.html