(Minghui.org) بین ماه‌ نوامبر ۲۰۱۵ تا آوریل ۲۰۱۶، تعداد ۱۰۹۵ نفر در حوزه نفتی شنگلی در شاندونگ گزارش جنایی خود را علیه جیانگ زمین، رئیس سابق حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) امضاء کردند. جیانگ زمین آزار و شکنجه وحشیانه علیه فالون گونگ را در سال ۱۹۹۹ آغاز کرد.

از ماه مه ۲۰۱۵ ، بیش از ۲۰۰ هزار تمرین‌کننده فالون گونگ و اعضای خانواده‌شان با تنظیم شکایت کیفری خود علیه جیانگ آنها را به عالی‌ترین دادگاه و سازمان تعقیب قانونی چین ارسال کرده‌اند. بیش از یک میلیون نفر در سراسر جهان برای نشان دادن حمایت خود این دادخواست‌ها را امضا کرده‌اند.

امضاها در دو دسته به‌صورت آنلاین به دادستانی عالی خلق و دادگاه عالی خلق ارسال شده‌اند، یکی با ۳۰۳ امضاء و دیگری شامل ۷۹۲ امضاء است. این بیانیه خواستار بررسی جنایات جیانگ زمین و محاکمه او است.

امضاهای مردم در دانگیینگ، شاندونگ، چین.

مردم از تمام اقشار اجتماع از افراد سالمند ۸۰ ساله گرفته تا دانش‌آموزان نوجوان، در حال امضای دادخواست‌ها هستند.

هنگامی که همسایۀ یک تمرین‌کننده دربارۀ شکایت کیفری علیه جیانگ شنید، گفت: «من از آن حمایت می‌کنم. جیانگ به‌طور وحشیانه‌ای تمرین‌کنندگان فالون گونگ را مورد آزار و اذیت قرار داده است.»

صاحب فروشگاهی گفت: «من از اقدامات تمرین‌کنندگان حمایت می‌کنم. هر آنچه که آنها انجام می‌دهند.» و فوراً دادخواست را امضاء کرد.

یک کارمند سوپر مارکت گفت: «جیانگ منزجر کننده است. او در مقابل چند تن از خبرنگاران در یک کنفرانس مطبوعاتی در هنگ کنگ با لحنی توهین‌آمیز فریاد می‌زد. او باعث خجالت ما و خدشه‌دار شدن شهرت چین است. من از شکایات علیه او حمایت می‌کنم.» خانمی که در حال گوش دادن به این صحبت‌ها بود، گفت: «من نیز از طرح دعوی حمایت می‌کنم.»

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/21/157096.html