(Minghui.org) تمرین‌کنندگان آگاه‌اند که تزکیه‌کنندگان گذشته ابزارهای فای قدرتمندی داشتند. آن‌طور که من آن را درک می‌کنم، تمرین‌کنندگان فالون دافا نیز صاحب ابزارهای فایی هستند که به‌طور غیرقابل باوری بی‌شمار و قدرتمند هستند و حتی خدایان و موجودات الهی هم به آنها رشک می‌برند.

بسیاری از ابزارهای فای‌مان توسط استاد به ما داده شده‌اند. آنها در هر سطح تزکیه‌ای که یک تمرین‌کننده رسیده باشد، داده می‌شوند. با این ابزارها، می‌توانیم شیطان و مشکلات در سطوح مختلف را ازبین ببریم.

در طول این سال‌ها شاهد نمایش قدرتمند برخی از ابزارهای فا بوده‌ام و تمایل دارم که آنچه دیدم را به‌اشتراک بگذارم.

ابزارهای فای داده شده توسط استاد

جذب مواد فاسد

زمانی‌که افکار درست می‌فرستادم، مواد بد بسیاری را در یک بُعد دیدم که پاکسازی‌شان بسیار مشکل بود. خیلی نگران بودم و از استاد درخواست کمک کردم. ایشان ظاهر شدند و به من یک لباس بافتنی قرمز دادند. بعد از اینکه آن را پوشیدم، بدنم تبدیل به توپی شد که با سرعت بسیار زیاد می‌‌چرخید و بسیاری از عوامل اهریمنی را جذب می‌کرد.

کل آن لباس بافتنی مقدار زیادی از مواد فاسد را جذب کرده بود. استاد به من گفتند که آن را بیرون بیاورم. سپس ایشان آن لباس بافتنی را به دست یک موجود الهی دادند و بیان کردند که آن را به‌خوبی تمیز کن به‌طوری که بتواند دوباره استفاده شود.

ابزارهای فای استاد وابستگی‌های مختلف بسیاری را مورد هدف قرار ‌دادند

وقتی برای کمک به هم‌تمرین‌کننده‌ای افکار درست می‌فرستادم، چاقویی را دیدم که به قفسه سینه‌اش نشانه می‌رفت و سپس شروع به بریدن و باز کردن قفسه سینه‌اش کرد. قلب‌های کثیف بسیاری در رنگ‌های مختلف از قفسه سینه‌اش پاکسازی شدند. آنها نماینده موجودات زشت بسیاری بودند.

قلب‌هایی که وابستگی به راحت‌طلبی داشتند، لباس‌های خاکستری داشتند. آنها با تنبلی آنجا دراز کشیده بودند و بدن‌های‌شان با کرم‌ها و حشرات پوشیده شده بود.

قلب‌هایی با وابستگی به رقابت‌جویی لباس‌های قرمز پوشیده بودند و هر بخش سربازی را مخفی می‌کرد که سلاح‌هایی در دستان و روی پاهایش بود.

قلب‌هایی که با حسادت پر شده بودند، توسط دسته‌ای از مارهای سمی بسته شده بودند که تنگاتنگ به‌هم پیچیده بودند. به‌نظر می‌رسید که آنها آماده بودند که قلب را خفه کنند. مارها خودشان و دیگران را به‌طور شرورانه‌ای نیش می‌زدند. آیا این حقیقت ندارد که وقتی فرد به دیگران آسیب می‌زند، به خودش هم آسیب می‌رساند؟

آنهایی که وابستگی به احساسات بشری داشتند، لباس‌های رنگارنگ پوشیده بودند همراه با قلاب‌های بی‌شمار که از داخل بیرون آمده بودند. انواع و اقسام احساسات به آنها قلاب شده بودند.

کسانی که نسبت به دیگران کینه داشتند دفاتر حساب‌داری تاریخ‌دار همراه داشتند، که کل ظرفیت قلب‌شان را پر کرده بود. روی هر دفتری قلب زشتی کشیده شده بود که زبان نوک‌تیزی داشت که از داخل قلب بیرون زده بود و در اطرافش دندان‌های تیزی وجود داشت.

افرادی که به خشم وابسته بودند، موجود تاریکی داخل قلب‌شان داشتند که بوی بدی از خود بیرون می‌داد. آنهایی که متکبر بودند و به دیگران به دیده تحقیر نگاه می‌کردند، موجودی با گردنی دراز از داخل قلب‌شان بیرون زده بود، در‌حالی‌که تکبر را به‌نمایش می‌گذاشت و چشمانش به سمت بالا نگاه می‌کرد. قلب‌هایی که از خود محافظت می‌کردند، موجودی مانند یک بوکسور با دو مشت آماده برای دفع هر ضربه درون‌شان داشتند. زمانی‌که نگاه نزدیکتری به قلبی با وابستگی به زندگی خوب در دنیای بشری انداختم، چیزی بیشتر از مهمان‌سرایی نبود که رویش به‌طور منظم زباله‌ ریخته شده بود.

در حال فرستادن افکار درست دیدم که ازبین بردن تمام مواد بسیار مشکل است؛ بعد از پاک شدن هر لایه از مواد فاسد، لایه دیگری ظاهر می‌شد.

از استاد خواستم که قلبم را نیرو بخشند و ایشان دوباره با انواع و اقسام ابزارهای فا در دست‌شان ظاهر شدند و زمانی‌که دست‌شان را باز می‌کردند، ابزارها پراکنده می‌‌شدند. هر ابزار فا وابستگی مختلفی را مورد هدف قرار ‌داد و آن مواد خیلی زود ناپدید شدند.

ابزار فای نگاه به‌ درون

استاد بیان کردند: «برای یک تزکیه‌کننده، نگاه به درون ابزاری جادویی است.» («آموزش فا در کنفرانس فای بین‌المللی واشنگتن دی سی ۲۰۰۹»)

استاد حقیقتاً به ما ابزار فای نگاه به درون بخشیده‌اند اما این به هر تمرین‌کننده بستگی دارد که چطور از آن استفاده کند.

مقالۀ تبادل تجربه‌ای بود که در آن تمرین‌کننده‌ای گفت که وقتی به‌درون نگاه می‌کرده است، ابزاری شبیه یک دریل الکتریکی را مشاهده کرده است. او پس از ازبین بردن یک وابستگی، دیده بود که قلبش با پوستۀ بسیار ضخیمی پوشیده شده است که آن دریل پوسته را برداشته بود.

هنگام نگاه به‌درون وابستگی‌های بشری بسیار زیادی یافتم، بنابراین افکار درست فرستادم. فکر کردم که آنها را با دریل از بین ببرم. سپس یک هم‌زن دیدم و هر ریسمان ابریشم در حال جمع شدن بود. زیر هر ریسمان هم‌زن‌های بی‌شماری وجود داشت و زیر این هم‌زن‌های بی‌شمار، هم‌زن‌های بی‌شمار بیشتری وجود داشتند. آنها بی‌پایان بودند. این هم‌زن‌ها در حال پاک کردن بدنم از میکروسکوپی‌ترین تا ماکروسکوپی‌ترین سطح بودند، بدون اینکه هیچ قطعه یا گوشه‌ای را از قلم بیندازند.

زمانی‌که قلبم تمیز شد، آن هم‌زن، سلولی به بزرگی خودم را تمیز کرد. یک هم‌زن کافی نبود، بنابراین هم‌زن‌های بی‌شماری برای تمیز کردن این سلول ظاهر شدند. هر چیزی در درونم در حال تمیز شدن بود و حقیقتاً صحنه باشکوهی بود.

ناگهان درک عمیق‌تری از «رحمت بی‌انتهای بودا» کسب کردم.

همچنین فناناپذیری را دیدم که به من می‌خندید، گویی می‌گفت: «چطور می‌توانی از یک دریل الکتریکی برای رها شدن از وابستگی‌هایت استفاده کنی؟» من نیز خودم آن را خیلی خنده‌دار یافتم. ابزارهای فایی که استاد به ما می‌بخشند همگی متفاوت هستند. ما نمی‌توانیم در استفاده از این ابزارها، فقط از دیگران تقلید کنیم.

ابزارهای فایی که همراه خود پایین آورده‌ایم

همچنین برخی ابزارهای فا را دیدم که توسط تمرین‌کنندگان پایین آورده شده‌اند. آنها همگی بسیار قدرتمند هستند. می‌دانم که همراه خود یک گرزی سبز آورده بودم که برای من به‌این معناست که در تحقق خواسته‌های قلبی‌ام به من کمک می‌کند. زمانی‌که کارهایی را برای اعتباربخشی به فا انجام می‌دهم و هیچ مداخله‌ای نمی‌خواهم، گرز نقشی برای جمع‌آوری انواع و اقسام عوامل صالح ایفا می‌کند.

همچنین دیدم که یک پوشش گرز دارم که می‌تواند از آن افرادی که می‌خواهم، محافظت کند؛ آن همچنین می‌تواند شیطان را بپوشاند و آنها را در یک نقطه نابود کند. اما بعضی از شیطان‌ها توانستند فرار کنند. منطقۀ تحت پوشش گرز محدود است؛ دیدم که ابزارهای فای برخی از هم‌تمرین‌کنندگان تأثیرپذیر شده بود. با‌این‌حال، برخی شیطان‌ها هنوز فرار می‌کردند. سپس استاد دایرۀ بزرگتری ‌کشیدند و این دایره طلایی حاوی همه چیز بود. هیچ چیز نمی‌توانست فرار کند.

ازبین بردن نظم و ترتیبات نیروهای کهن

در گذشته زمانی که با تعدادی از تمرین‌کنندگان ملاقات کردم، می‌دانستم که نظم و ترتیبی در تاریخ دور برای ما ایجاد شده است. بدین معنی بود که زمانی که با یکدیگر بودیم، سختی‌هایی که هریک از ما مواجه می‌شدیم، حل‌و‌فصل می‌شد. با این حال زمانی طولانی گذشته بود و مشکل هنوز برطرف نشده بود. استاد هنگام صحبت دربارۀ نظم و ترتیبات نیروهای کهن بیان کردند:

«این فقط محدود به این نمی‌شود. درون سه قلمرو آنها کارهای بد بسیاری انجام داده‌اند و نظم و ترتیباتی برای بسیاری از اموری که می‌خواستند، ایجاد کردند. چیز دیگر اینکه، بسیاری از آن چیزها منحرف شده‌اند. در طی عبور از یک دوره طولانی از زمان، حتی به‌اصطلاح آن خدایان نیروهای کهنی که در ابتدا آن کارها را انجام می‌دادند نمی‌توانند آنها را حل‌و‌فصل کنند. اگر اصلاح فا وجود نمی‌داشت، آنها نمی‌توانستند حل و فصل شوند. چیزهای بسیار زیادی مانند آن در کیهان وجود دارند، و حل‌و‌فصل آنها بدون رسیدن نیروی عظیم کلی اصلاح فا سخت است.» («آموزش فا در کنفرانس فای ۲۰۰۳ آتلانتا»)

بعد از اینکه این پاراگراف را چندین بار خواندم، افکار درستی فرستادم: «برای همه آن موجوداتی که روابطی را با من در تاریخ شکل داده‌اند، یا چیزهایی که وقتی در آسمان بودم قول داده بودم، یا موجوداتی که با من به یک روش یا طریقی دیگر درگیر شدند، دیگر نمی‌توانم نظم و ترتیبات‌مان را بپذیرم. فقط می‌توانم نظم و ترتیبات ایجاد شده برای من توسط استاد را بپذیرم. نمی‌خواهم هیچ‌کدام از نظم و ترتیبات ایجاد شده توسط نیروهای کهن یا توسط خودم را بپذیرم.»

سپس فکر بعدی‌ام این بود: «هر چیزی باید مطابق با الزامات اصلاح فا باشد. استاد روزانه نظم و ترتیب می‌دهند و من به هیچ چیزی اجازه نمی‌دهم که توجهم را منحرف کند. تمام موجوداتی که می‌خواهید به من کمک کنید، نقش خود را در بعدهای دیگر ایفا کنید و بهترین تلاش خود را با بیشترین سرعت انجام دهید.»

آنها نیاز داشتند که بدانند و درک کنند، بنابراین گفتم: «خدایان کمک‌های‌تان را ثبت خواهند کرد. برای آنچه که قول داده بودم و اموری که انتظار می‌رود توسط من حل‌و‌فصل شود، استاد به من کمک خواهند کرد که آنها را حل‌و‌فصل کنم. شما نباید نگران آن چیزها باشید و نباید به آنچه در گذشته نظم و ترتیب داده بودید، بچسبید. مرا از آنچه که باید انجام دهم منحرف نکنید. از آنجایی که روابطی را با من شکل داده‌اید، باید به دافا باور داشته باشید و باور داشته باشید که استاد بهترین‌ها را در طول دوره اصلاح فا به شما خواهند بخشید.»

اغلب این فکر را تقویت می‌کنم و به اصلاح خودم و همه چیز در اطرافم ادامه می‌دهم تا مداخله را کاهش دهم.

وقتی افکار درست می‌فرستیم، صحنۀ حقیقتاً باشکوهی است. خدایان در جهان نیز برای کمک می‌آیند و آنها از قدرت‌شان و ابزارهای فا برای ازبین بردن شیطان استفاده می‌کنند.

هم‌تمرین‌کنندگان، بیایید برداشت‌های‌مان را تغییر دهیم و ذهن‌مان را آزاد کنیم. می‌بایست از افکار الهی‌مان برای رسیدگی به مشکلاتی که مواجه‌ می‌شویم، استفاده کنیم. بیایید از ابزارهای فای‌مان استفاده کنیم و آنها را قادر سازیم که نقش حتی قدرتمندتری در اصلاح فا بازی کنند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/6/11/157373.html