(Minghui.org) در طی سال‌های اخیر، محکومیت به حبس۴۵ تمرین‌کننده فالون گونگ از شهر آن‌شان تأیید شده است که به‌خاطر ایمان‌شان محبوس شده‌اند.

در میان آنها، ۱۲ تن به ۱۰ سال حبس یا بیشتر و ۷ تا ۵ تن به۱۰ سال حبس محکوم شدند. در میان محکومین و محبوسین ۲۴ نفر زن و ۲۱ تن مرد هستند. این محبوسین به‌شدت تحت شکنجه قرار گرفته بودند. در ذیل برخی از موارد ذکر می‌شود.

آقای گائو مینگشینگ

آقای گائو مینگشینگ توسط پلیس شهر داندونگ در تاریخ ۱ اوت ۲۰۰۷ ، به‌دلیل ایجاد اختلال در سیگنال‌های تلویزیون به‌منظور پخش برنامه‌های اطلاع‌رسانی فالون گونگ، در ماه فوریه و اوت ۲۰۰۴ بازداشت شد. او در سال ۲۰۰۸ به ۱۲ سال حبس محکوم و به زندان پانجین منتقل شد.

او در زندان به نشانه اعتراض دست به اعتصاب غذا زد و به همین دلیل به مدت دو ماه او را به تخت بسته بودند. در نتیجه، پاهایش فلج شد. او همچنین در یک اتاق حبس بود و با باتوم الکتریکی به او شوک اعمال می‌کردند. او در ماه مه سال ۲۰۱۲ به زندان اول شهر شنیانگ منتقل و شکنجه شد. به‌دلیل شکنجه‌های وحشیانه، تقریباً تمام دندان‌هایش کنده شدند. او اکنون در وضعیت وخیمی قرار دارد.

خانم شینگ دان

خانم شینگ دان توسط مأموران ادارۀ پلیس دویلو در منطقه تاییدونگ در ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۴ بازداشت شد. او در تاریخ ۲۳ ژانویه ۲۰۱۵ به ۵ سال حبس محکوم و در زندان زنان استان لیائونینگ حبس شده است.

خانم شینگ در اعتراض به آزار و شکنجه برای مدت طولانی دست به اعتصاب غذا زد و دچار نارسایی اندام شد. مسئولین زندان به خانواده‌اش اطلاع دادند که زندگی‌اش به‌شدت در معرض خطر قرار دارد، اما به خانواده‌اش اجازه نداد تا با قید ضمانت پزشکی او را برای معالجه از زندان خارج کنند.

خانم چن شانگ

خانم چن شانگ در تاریخ ۲۱ اوت ۲۰۰۸ در شهر آن‌شان بازداشت شد، به این ‌دلیل که دو بار به ایجاد اختلال در سیگنال‌های تلویزیون در سال ۲۰۰۴ کمک کرده بود. او توسط دادگاه دنگتا در شهر لیائویانگ به ۱۰ سال حبس محکوم شد و از ماه فوریه ۲۰۰۹ در زندان زنان استان لیائونینگ محبوس است.

در زندان، در طول زمستان او مجبور می‌شد روی کف زمین بخوابد. از آنجا که نگهبانان زندانیان را تشویق می‌کردند تا به‌طور وحشیانه او را مورد ضرب و شتم قرار دهند، فلج شد و تقریباً بینایی‌اش را از دست داد. او همچنین حدود ۵۰ ساعت اجازه نداشت به توالت برود و به همین خاطر شلوارش خیس می‌شد.

خانم چیو سی‌هوی

خانم چیو سی‌هوی و همسرش آقای لیو چیانگ در ۲۰ اوت ۲۰۰۸ بازداشت شدند. خانم چیو به ۱۲ سال و نیم حبس محکوم و به زندان زنان استان لیائونینگ منتقل شد. او در اثر شکنجه فلج شد و غذا خوردن، ادرار کردن یا اجابت مزاج برایش بسیار مشکل و با درد زیادی همراه است.

خانم یونگ فانگ

خانم یونگ فانگ در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۲ بازداشت و توسط دادگاه منطقه تایی‌دونگ به ۹ سال حبس محکوم شد. او در زندان زنان استان لیائونینگ محبوس شد.

در نتیجه شکنجه، او به فشار خون بالا و سنگ کیسه صفرا و سکته مغزی مبتلا شد. او برای درمان فوری به بیمارستان ۷۳۹ ارسال شد و بیمارستان یک اطلاعیه مبنی بر وخیم بودن حالش برای خانواده‌ او صادر کرد.

خانم سان جینجون

خانم سان جینجون بازداشت و منزلش توسط مأموران پلیس یونگل در شهر آنشان در ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۴ غارت شد. زمانی که در حبس بود، به دلیل ارعاب توسط مأموران پلیس نشانه‌های روان پریشی در او ایجاد شد.

به‌رغم این وضعیتش، او در ۲۶ دسامبر ۲۰۱۵ در دادگاه تایئیشی به سه سال حبس محکوم و در زندان زنان استان لیائونینگ محبوس شد. خانم سان هنوز بهبود نیافته است.

در زیر بخشی از اسامی و عکس‌هایی از سایر تمرین‌کنندگان فالون گونگ محکوم شدۀ شهر آن‌شان ارائه شده است:

ژو گایچینگکای هونگبو
لو چیویینگلیوشویانژانگ یونکوشانگ جینگگو سوفانگژانگ سولیبایجیورونگژنگ گودونگلوآن هوآگانگ شن هایلونگوی‌ ژی‌ییمنگ شیانگجونلی مینگژو

http://en.minghui.org/html/articles/2016/6/25/157558.html