(Minghui.org)

اندازه: ۵۴ سانتی‌متر در ۷۳ سانتی‌متر

معرفی: در روزهای اولیه پس از اینکه حزب کمونیست چین آزار و شکنجه فالون دافا را در سال ۱۹۹۹ آغاز کرد، تمرین‌کنندگان در شب به نصب فلایرهایی می‌پرداختند که بیان می‌کرد: «فالون دافا خوب است،» و خطر اقدامات تلافی‌جویانه، حبس یا فرستاده شدن به اردوگاه‌های کار اجباری را می‌پذیرفتند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/5/25/157154.html