(Minghui.org) افتتاحیه رژه بزرگ سالانه کلگری در مرکز شهر کلگری در ۸ ژوئیه ۲۰۱۶ برگزار شد، صفوف تمرین‌کنندگان فالون گونگ با استقبال گرم تماشاگران مواجه شد و در رده فرهنگی مقام سوم را به خود اختصاص داد.

بیش از ۳۰۰ هزار نفر در طول مسیر رژه ۴.۵ کیلومتری ایستاده و صدها هزار نفر نیز در پای تلویزیون نظاره‌گر این رژه بودند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در افتتاحیه رژه شرکت می‌کنند.

 

گروه مارش سرزمین الهی جلودارصفوف فالون گونگ.

 

تخت روان فالون گونگ مقام سوم را در ردۀ فرهنگی کسب کرد.

 

تمرین‌کنندگان فالون گونگ همانند دختران آسمانی لباس پوشیدند.

 

گروه نوازنده طبل کمری فالون گونگ.


فالون گونگ(فالون دافا) یک تمرین معنوی است که برای اولین بار در چین در سال ۱۹۹۲به‌طور عمومی آموزش داده شد. از آن زمان در بیش از ۱۱۰ کشور گسترش یافته و بیش از ۱۰۰ میلیون نفر در حال حاضر آن را تمرین می‌کنند.

صفوف فالون گونگ شامل گروه مارش سرزمین الهی، دختران آسمانی، تخت روان و تیم نوازندۀ طبل کمری بود. استقبال گرم و مشتاقانه جمعیت در طول مسیر رژه این گروه را دنبال می‌کرد.

بسیاری از ناظران با ورود فالون گونگ تحت تأثیر قرار گرفتند. آنها اظهار داشتند که موسیقی به ویژه بسیار خوشایند بوده است. لباس نفیس دوشیزگان آسمانی و رقص برازنده واژه‌هایی بود که مکرراً در ستایش از آنها اظهار می‌شد. همانطور که تخت روان عبور می‌کرد، هریک از تماشاگران کلمات مزین شده روی آن را با صدای بلند می‌خواندند: «فالون دافا خوب است.»

آقای لیو از شمال شرق چین گروه موسیقی را تحسین کرد و گفت از دیدن چهره‌های آسیایی در مراسم رژه خوشحال است. همانطور که صفوف فالون گونگ عبور می‌کرد، بسیاری از مردمی که در نزدیکی او به تماشای رژه مشغول بودند، از او سؤالاتی را پرسیدند، چون مایل به کسب اطلاعات بیشتر در مورد این تمرین بودند. آقای لیو در آن روز به فالون گونگ بسیار افتخار کرد.

چیری ماسلوایت، یکی از کارکنان نیز با کلمات تحسین‌آمیزی گروه موسیقی را ستود. او گفت که سایر گروههای موسیقی بین انتخاب‌ها زمانی را استراحت می‌کردند، اما گروه مارش سرزمین الهی یک قطعه را پس از دیگری اجرا می‌کرد. او گفت که می‌تواند انرژی قوی را از سوی تمام نوازندگان احساس کند.

گروه مارش سرزمین الهی یک جایزه برای مشارکت دریافت می کند.


جان ماسلوایت نیز برای مشارکت گروه مارش سرزمین الهی جایزه‌ای را به آن اهداء کرد. این کمیته از گروه برای اجرای چشمگیرانه‌اش تشکر کرد. جان گفت که او متوجه شده که جمعیت چقدر خوب به موسیقی آنها پاسخ دادند. زمانی که آنها می‌نواختند او نوع خاصی از انرژی را احساس کرد و در مورد این تمرین بسیار کنجکاو بود. او پنج تمرین را از تمرین‌کنندگان آموخت.

روز پس از مراسم افتتاحیه، گروه مارش سرزمین الهی دعوت شد تا در یک جمع صبحانه و یک رژه اجتماعی در منطقه هاوک‌وود اجرا داشته باشد. اجرای آنها توجه تعداد زیادی از تماشاگران را به خودجلب کرد. مردم همراه با موسیقی کف می‌زدند. تعداد بسیاری از آغاز تا پایان رژه گروه را همراهی کردند.

اجرای گروه مارش سرزمین الهی در یک گردهمایی صبحانه و یک رژه اجتماعی در منطقه هاوک‌وود.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/7/13/157807.html