(Minghui.org) پلیس یک خواهر و برادر را به دلیل پیگیری آزادی والدین‌شان محبوس کرد. آنها به دلیل امتناع از نفی فالون گونگ بازداشت شده بودند. این روش معنوی توسط رژیم کمونیستی چین مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است.

آقای پان هونگتین و همسرش خانم وانگ شینلیان اوایل صبح در ۲۸ ژوئن فریب خوردند و در منزل را به روی مأموران بازکردند. مأموران آنها را به داخل هل دادند و زن و شوهر را بازداشت کردند.

خانم پن هنگ، دختر این زوج، هنوز در رختخواب بود که پدر و مادرش را بردند. او از زمان کودکی دچار معلولیت بوده و در طول بیش از ۲۰ سال گذشته مادرش از او مراقبت کرده است.

برادر کوچکترش سر کار می‌رفت، از این‌رو هیچ کسی نبود که در پوشیدن لباس و استحمام و خوردن به او کمک کند.

او اگرچه می‌لنگید و حفظ تعادل برایش سخت بود اما برای آزادی والدینش موفق شد خودش را به ادارۀ پلیس برساند.

او دوباره در ۳۰ ژوئن به اداره پلیس رفت و چند ساعت منتظر شد تا جی چانگیانگ رئیس پلیس بیاید. او دلیل حضور دختر را در آنجا جویا شد.

دختر صراحتاً درخواستش را برای آزادی والدینش مطرح کرد و اینکه آنها هیچ کار اشتباهی برای اِعمال حق قانونیِ آزادی عقیده‌شان انجام نداده بودند.

رئیس جی از رسیدگی به درخواست دختر امتناع کرد. در عوض، او یکی از مسئولین اداره پلیس محلی را فراخواند. مسئول با پنج زیردستش وارد شد و اثر انگشت و عکس دختر را بر خلاف میلش گرفت. در این کشمکش‌ها دختر سعی کرد از آنها دور شود و پاهایش به‌شدت کبود شد.

برادر خانم پن پس از کار به اداره پلیس رفت. خواهر و برادر را به داخل یک ون پلیس بردند، با این ترفند که آنها را برای دیدار با مادر‌شان به یک مرکز توانبخشی محلی می‌برند.

زمانی آنها متوجه شدند فریب خورده‌اند که مادرشان را هیچ جا نیافتند. حتی پلیس به دلایل نامعلوم سعی کرد به زور خانم پن را به دادن نمونه ادرار وادار کند که تلاشش ناموفق ماند.

به خواهر و برادر هشدار دادند که نباید قبل از آزادی والدین‌شان دوباره پیگیر آزادی آنها شوند.

مادرشان در بازداشتگاه یائوجیا محبوس است و پدرشان در بازداشتگاه داهیشان محبوس است.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/7/13/157804.html