(Minghui.org) مأموران امنیتی در شهر چنژو از هتل وانهائو به‌عنوان مرکز شستشوی مغزی استفاده می‌کنند. این هتل که در استان هونان است از تاریخ ۲۸ ژوئن ۲۰۱۶ به این منظور استفاده می‌شود. نُه تمرین‌کننده فالون گونگ در طبقه سوم این هتل به‌طور غیرقانونی حبس بوده‌‌اند. مأموران سعی کردند تا با شستشوی مغزی آنها وادارشان کنند اظهاریۀ نفی فالون گونگ را بنویسند.

تمرین‌کنندگانی که به این هتل برده شدند، از جمله خانم لی گوآنگهونگ در تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۶ و خانم فن لی‌ینگ در تاریخ ۴ ژوئیه ۲۰۱۶ به آنجا منتقل شدند. در ادامه تجربه آقای لی آنشیانگ را از زمان حبسش در هتل وانهائو می‌خوانید.

آقای لِی آنشیانگ توسط فرمانده بخش امنیت داخلی در صبح روز ۲۹ ژوئن ۲۰۱۶ بازداشت و به این هتل برده شد. آقای لی پس از ورودش خواستار آزادی فوری خود شد. معاون رئیس کمیته حزب در شهر چنژو گفت: «ما به تو اجازه رفتن می‌دهیم در صورتی که اظهاریه را امضاء‌ کنی و با این کار متعهد شوی که تمرین فالون گونگ را رها می‌کنی.» اما آقای لی خودداری کرد.

آقای لی در وضعیت پاهای ضربدری نشست. تعدادی از مأموران سرش داد زدند که نباید در این وضعیت بنشیند و مکرراً به او لگد و ضربه زدند. آنها او را به زمین انداختند و به پاهایش لگد زدند که باعث کبودی شدید در پاهایش شد.

مجروح شدن پاهای آقای لی توسط مأموران چینی که او را برای شستشوی مغزی به یک هتل برده بودند.

آقای لی درخواست کرد که به خانه برود. آنها دست‌هایش را محکم گرفتند و به‌زور اثر انگشتش را بر روی اظهاریه گذاشتند. سرانجام اعضای خانواده‌اش را احضار کردند تا او را به خانه ببرند.

اطلاعات تماس فرد شرکت کننده در آزار و اذیت آقای لی:
لی یابین معاون رئیس کمیته حزب شهر چنژو: ۸۶۱۳۹۰۷۳۵۳۳۷۸ ‎+
 ۷۳۵۲۱۶۸۱۶۳ ۸۶‎+

http://en.minghui.org/html/articles/2016/7/22/157921.html