(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ هنوز با آزار و شکنجه دلهره‌آور و وحشتناکی در چین روبرو هستند. آنها چه برای انجام تمرینات چه برای صحبت با دیگران دربارۀ آزار و شکنجه، با چالش‌های بسیاری از سوی مقامات در تمام سطوح حزب کمونیست چین روبرو هستند.

به‌عنوان مثال، خانم لیانگ گویژن در ۱۵ ژوئن ۲۰۱۶ توسط دادگاه شهرستان ییشوی در استان شاندونگ به‌خاطر اعمال حق قانونی‌اش برای تشکیل پروندۀ شکایت کیفری علیه جیانگ زمین محاکمه شد، این جلسه دوم دادگاه بود.

در طول محاکمه، وکیل این تمرین‌کننده بر سه نکته تأکید کرد:

۱. دی‌وی‌دی‌هایی که در منزل خانم لیانگ پیدا شد حاوی مطالبی بودند که به مردم می‌گفتند که خوب باشند. آنها به هیچ وجه جنایی نیستند. او پیشنهاد کرد که دادگاه آنها را پخش کند و محتویات‌شان را مشاهده کند.

۲. طرح شکایت کیفری خانم لیانگ علیه جیانگ زمین، حق شهروندی او است. در ماده ۴۱ قانون اساسی آمده است که همه شهروندان جمهوری خلق چین حق پژوهش‌خواهی، شکایت یا گزارشِ فعالیت‌های غیرقانونیِ مقامات دولتی را دارند.

۳. اداره پلیس «مواضع در خصوص مسائل مربوط به شناسایی و نابودی فرقه» را در سال ۲۰۰۰ و ۲۰۰۵ صادر کرد. نام فالون گونگ در این سند ذکر نشده بود و در نتیجه این تمرین کاملاً قانونی است. به این ترتیب، خانم لیانگ اصول حقیقت- نیکخواهی- بردباری را در زندگی روزانه‌اش دنبال می‌کند و به هیچ کسی آسیب نمی‌رساند.

در طول محاکمه، خانم لیانگ مدعی شد که بی‌گناه است و خواستار آزادی فوری‌اش شد. وکیل او دادخواستی را از سوی شهروندان ارائه کرد که خواهان آزادی خانم لیانگ بودند. قاضی قبل از اعلام تنفس در پایان، در سراسر محاکمه بسیار کم صحبت کرد.

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/7/4/157680.html