(Minghui.org) ساکن شهرستان دانچنگ در تاریخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۱۶ درگذشت. به‌ دلیل امتناع از نفی فالون گونگ، این روش معنوی که توسط رژیم کمونیستی چین مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است، او به ۷ سال حبس محکوم شد و دو سال پس از این محکومیت درگذشت.

خانم لو شیورونگ در حدود ساعت ۵ صبح ۲۰ آوریل ۲۰۱۴ در منزلش بازداشت شد. این خانم ۶۸ ساله پس از آغاز آزار و شکنجه در سال ۱۹۹۹مکرراً به‌خاطر ایمانش به فالون گونگ هدف قرار گرفته بود. او پس از اینکه ماه‌ها تحت نظارت پلیس بود، به دنبال دریافت گزارش جمع شدن ۱۶ تمرین‌کننده دیگر فالون گونگ آن روز صبح در منزلش، بازداشت شد.

http://www.minghui.org/mh/article_images/2016-8-9-minghui-henan-luxiurong.jpg

خانم لو

خانم لو در زمان حبس در بازداشتگاه شهر ژوکو دچار بیماری‌هایی شد. باوجود شرایط نامناسب برای حضور در جلسه دادرسی، بازهم وادارش کردند در دادگاه حاضر شود و به ۷ سال حبس محکوم شد.

او هرگز به زندان منتقل نشد چون به‌خاطر بدتر شدن علائم می‌بایست در بیمارستان بستری می‌شد.

وضعیت سلامت خانم لو در شرایطی بود که نیاز به درمان به‌موقع داشت. دادگاه با آزادی موقت او موافقت کرد. پس از اینکه از بیمارستان مرخص شد، مأموران همچنان برای آزار و اذیت به منزلش رفته و تهدیدش می‌کردند که بعد از بهبودی به زندان برده می‌شود.

این فشارهای اعمال شده، وضعیت خانم لو را تشدید کرد و او در ماه ژوئیه سال جاری درگذشت.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/11/158204.html