(Minghui.org) گروه مارش تیان گوئوی گروه فالون گونگ در تاریخ ۱۳ اوت در رژه پیستاهان در سن فرانسیسکو اجرا کرد.

بیست و سومین رژه و جشنواره سالانه پیستاهان، جشنواره فرهنگی فیلیپینی، در ۱۳ و ۱۴ اوت برگزار شد. این جشنواره توسط سازمان رویدادها و هنر فیلیپین سازماندهی شد.

اجرای گروه مارش تیان گوئو در بیست و سومین رژۀ سالانۀ پیستاهان

پس از اینکه اتاق بازرگانی چین درخواست گروه مارش تیان گوئو را برای شرکت در رژه سال نوی چینی در محله چینی‌ها رد کرد، این گروه که تماماً متشکل از تمرین‌کنندگان فالون گونگ هستند، به این رویداد دعوت شدند.
 ابراهام، مدیر گروه مارش گفت: «اتاق بازرگانی چین توسط رژیم کمونیست چین کنترل می‌شود. این گسترش یافتن آزار و شکنجه فالون گونگ به سن فرانسیسکو است.
یکی از سازمان‌دهندگان این رویداد، آقای دیانو مولیمبایان گفت که آنها مطالبی را دربارۀ فالون گونگ خوانده‌اند و تصمیم گرفتند که گروه مارش را برای اجرا در این جشنواره دعوت کنند.

او ناامید نشد. مولیمبیا گفت: «عملکرد فالون گونگ عالی است! آنها بسیار تأثیرگذار هستند.» موسیقی رسا و زیبا و لباس‌های‌شان نیز بسیار زیبا است.»

گروه مارش تیان گوئو تقدیرنامه دریافت کرد.

خانم استر چاوز رئیس فیلیپینی باشگاه رسانه، از تمرین‌کنندگان برای عملکرد برجسته‌شان تشکر کرد.


تماشاگر رژه آقای آلدوما ایدریس گفت که اجرای این گروه را دوست دارد. یک ملودی برای گوش‌هایم. آنها بسیار حرفه‌ای هستند. این[گروه] را خیلی دوست دارم!»

آقای ایدریس نیز یک فلایر فالون گونگ را برداشت تا آن را مطالعه کند. او گفت: «من اصول حقیقت- نیکخواهی- بردباری را دوست دارم. مفهومی بسیار زیبا است.»

آقای چن، یکی از ساکنان چینی سن فرانسیسکو، نیز گروه را مورد ستایش زیاد قرار داد: «من از فالون گونگ حمایت می‌کنم! آنها در چین مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. ما باید با آزار و اذیت حزب کمونیست چین مخالفت کنیم.»

http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/15/158280.html