(Minghui.org) تأیید شده که در مجموع نُه نفر دیگر از مردمی که در دو شهر چین زندگی‌ می‌کنند به‌دلیل طرح شکایت کیفری علیه جیانگ زمین و متهم کردن دیکتاتور سابق چین به شروع آزار و شکنجه فالون گونگ، به زندان محکوم شده‌اند. این آزار و شکنجه منجر به حبس آنها در گذشته شده بود.

شهر یوئی‌یانگ، استان هونان: ۴ محکومیت

منطقه لوچو در شهر یوئی‌یانگ در استان هونان حکم محکومیت صادر شده برای تمرین‌کنندگان ذیل را در ۱۶ ژوئیه سال جاری اعلام کرد.

سان ینگهوآ: ۳ سال

فو گوی، لی رویتیان، لانگ بینگفنگ: هر کدام ۲ سال و نیم

آقای فو نیز ۳۰۰۰ یوان جریمه شد.

این چهار تمرین‌کننده، همگی در ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۵ بازداشت و در ماه مه سال جاری محاکمه شدند. آنها در حالی‌که برای حکم خود پژوهش‌خواهی کردند، در بازداشتگاه شهر یوئی‌یانگ باقی ماندند.

شهر شانگرائو، استان جیانگشی: ۵ مورد محکومیت

آقای وانگ شینگ در ۱۰ اکتبر ۲۰۱۵ بازداشت و در ۲۳ فوریه ۲۰۱۶ محاکمه شد. او بعدها به ۳ سال و نیم زندان محکوم و در ۱۵ ژوئن سال ۲۰۱۶ به زندان منتقل شد.

خانم یانگ دانهی در ماه مه سال جاری به ۳ سال زندان محکوم و برای گذراندن محکومیتش به زندان زنان استان جیانگشی منتقل شد.

شو شویجین، لیو هونگمئی و چو چیهوآ در ژوئیه ۲۰۱۵ بازداشت و سپس به حبس محکوم شدند. آنها نسبت به حکم صادر شده پژوهش‌خواهی کردند، اما در زمان نوشتن این گزارش، حکم اصلی شان و وضعیت پژوهش‌خواهی‌شان مشخص نیست.

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/1/158053.html