(Minghui.org) در روز ۱۴ اوت ۲۰۱۶ ، تمرین‌کنندگان فالون گونگ در نهمین جشنواره فرهنگ و زبان توومبا در شهر توومبای استرالیا شرکت کردند. این رویداد چندفرهنگی که در پارک «باغ شهر» برگزار شد، توجه بیش از ۱۰ هزار نفر در آن منطقه را به خود جلب کرد. بسیاری از بازدیدکنندگان در مقابل غرفه فالون گونگ توقف کردند تا مطالب و اطلاعات بیشتری درباره این روش یا نحوه آموزش تمرین‌ها دریافت کنند.

در روز ۱۴ اوت، ۲۰۱۶ تمرین‌کنندگان فالون گونگ در جشنواره فرهنگ و زبان توومبا سطح آگاهی مردم درباره این روش را افزایش می‌دهند.

 

 

یکی از بازدیدگنندگان جشنواره، گل نیلوفر آبی کاغذی که از غرفه فالون گونگ دریافت کرد، را به لباسش آویزان کرده است.

خانمی به تمرین‌کنندگان گفت که حس می‌کند انرژی قوی‌ای او را به غرفه آنها کشاند. یکی از تمرین‌کنندگان یک فلایر فالون گونگ و گل نیلوفر آبی دست‌سازی را به او داد که کلمات «حقیقت-نیک‌خواهی-بردباری» بر روی آن نوشته شده بود. آن خانم گفت: «این بسیار زیبا است! واقعاً دوست دارم فالون گونگ را یاد بگیرم!»

سه خانم در مقابل غرفه ایستادند و گفتند که دوستان زیادی دارند که آنها نیز به یادگیری این تمرین علاقه‌مندند. اطلاعات تماس خود را دادند تا جهت هماهنگی برای کلاس با آنها تماس گرفته شود. یکی از آنها گفت: «حیاط پشتی منزلم خیلی بزرگ است. می‌توانید به آنجا بیایید و در حیاط ما به افراد زیادی تمرین را یاد بدهید.»

http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/19/158331.html