(Minghui.org) به‌دستور اداره ۶۱۰ استان لیائونینگ، پلیس در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۶ بیش از ۱۰۰ تمرین‌کننده فالون گونگ، از جمله بیش از ۱۲ تمرین‌کننده در شهر بنشی را بازداشت کرد.

اکثر تمرین‌کنندگان بنشی در منزل خود بازداشت شدند. مأموران پلیس حدود ساعت ۵ صبح در خارج از خانه تمرین‌کنندگان منتظر بودند و به‌محض خروج آنها از منزل بازداشت‌شان کردند.

تمرین‌کنندگان به بازداشتگاه برده شدند. برخی پس از چند روز حبس آزاد شدند. بعضی از آنها هنوز محبوس هستند و تحت آزار و شکنجه قرار دارند.

این تمرین‌کنندگان هنوز در حبس به‌سر می‌برند: گائو چونگیان، سونگ یوئی‌گانگ، لیو هوی، وانگ یانشیا و ژانگ هوان و همسرش.

این تمرین‌کنندگان آزاد شدند: ما وان چنگ، کوی بین، زونگ هونگدونگ، ژانگ لیانگ، ژانگ گویپینگ، ژانگ گویشیانگ، دونگ شوهای، لی‌لی و خانم شیائو.

آقای سونگ یوئی‌گانگ

آقای سونگ یوئی‌گانگ در حدود ساعت ۵ صبح بلافاصله پس از خروج از منزل بازداشت شد. همسرش خانم وانگ وی که دو ماهه باردار بود، پس از شنیدن فریادهای شوهرش بیرون آمد. او مأموران را دید که شوهرش را روی زمین نگه داشته‌اند. او بلافاصله به داخل منزل بازگشت و در را قفل کرد. پلیس در زد و سعی کرد با حیله او را وادار کند که در را باز کند.

مأموران تا ساعت ۱۱:۳۰ همانجا ماندند. بیش از ۲۰ مأمور در بازداشت آقای سونگ، مشارکت داشتند.

روز بعد، خانم وانگ با دختر ۱۵ ماهه‌اش، خواهر شوهر و مادر شوهرش به اداره پلیس رفتند و خواستار آزادی آقای سونگ شدند. پلیس آنها را تهدید کرد که چنانچه از اداره نروند، بازداشت می‌شوند. پلیس در ۳۰ ژوئن نیز منزل خانواده این تمرین‌کنندگان را غارت و ۹۰۰۰ یوان پول نقد را توقیف کرد.

خانم وانگ وی در مقابل اداره پلیس

آقای سونگ در نوامبر سال ۲۰۰۰ به‌طور غیرقانونی بازداشت و در اردوگاه کار اجباری شهر بنشی محبوس شد. در آنجا تحت شکنجه‌های مختلف قرار گرفت. با باتوم الکتریکی مورد ضرب و شتم قرار گرفت و با دستان بسته شده با دستنبند در پشتش در یک سلول کوچک به مدت ۲۸ روز محبوس شد که باعث شد مچ دستانش کبود شوند. نگهبانان او را به «اتاق کشش» بردند و به مدت دو هفته با دست‌ها و پاهای بسته و معلق در هوا او را آویزان کردند. چند روز به‌شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و چهره‌اش از شکل افتاد.

آقای سونگ نیز در سال ۲۰۰۲ به هشت سال حبس غیر قانونی محکوم شد و در زندان وافانگدیان در استان لیائونینگ حبس شد.

سایر بازداشت‌ها

مأموران ادارۀ پلیس دونگفنگ حدود ساعت ۵ صبح روز ۲۸ ژوئن به منزل خانم ژانگ گویشیانگ هجوم بردند و منزلش را غارت و کتاب‌های فالون گونگ را ضبط کردند. او به مدت ۱۵ روز در بازداشتگاه شهر بنشی محبوس شد.

آقای ژانگ لیانگ، پزشک سابق بیمارستان مرکزی شهر بنشی، در منزل بازداشت شد. پلیس خانه‌اش را غارت و کامپیوتر، چاپگر، کتاب‌های فالون گونگ و سایر وسایل شخصی‌اش را توقیف کرد. کودک یک سال و نیمه‌اش در طول این ماجرا در خانه بود. آقای ژانگ در سال ۲۰۰۲ به‌طور غیرقانونی به ۱۰ سال حبس محکوم و در زندان نانشان در شهر جینژو حبس شد.

خانم وانگ یانشیا از مینگشان به‌وسیله پلیس و مسئولین انجمن محلی در ساعت ۱۱بازداشت شد. پلیس همچنین منزلش را غارت و کتاب‌های فالون گونگ و سایر وسایل شخصی‌اش را توقیف کردند. او هنوز هم در بازداشتگاه شهر بنشی محبوس است.

خانم گائو چونگیان، ۶۲ ساله، در بازداشتگاه شهر بنشی محبوس شد. خانم گائو بازداشت و در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۱۱ به اداره پلیس گائوتایزی برده شد. پلیس یک تبهکار را استخدام کرد تا او را کتک بزند. بعد از آن در اردوگاه کار اجباری بدنام ماسانجیا حبس شد. او از رها کردن اعتقادش به فالون گونگ امتناع کرد و به مدت شش ماه هر روز به دونگ‌گانگ فرستاده شد- مکانی که به شکنجه تمرین‌کنندگان فالون گونگ اختصاص یافته است.

آقای دونگ شوهای توسط مأموران بخش امنیت داخلی شهر بنشی و اداره پلیس مینگشان در ساعت ۹ صبح بازداشت شد. پلیس منزلش را غارت و کتاب‌های فالون گونگ، کامپیوتر، چاپگر، خودرو، ۴۰۰۰ یوآن پول نقد و سایر وسایل شخصی‌اش را توقیف کرد. او به دلیل برخی مشکلات اسجاد شده در وضعیت سلامتی‌اش آزاد شد.

خانم رن هوی، ۷۰ ساله به‌وسیلۀ ۱۲ مأمور لباس شخصیِ تحت هدایت معاون رئیس پلیس هِشی مورد آزار و اذیت قرار گرفت. پلیس تلاش کرد تا او را بازداشت کند، اما به‌دلیل مقاومت او و خانواده‌اش، موفق نشد.

طرف های درگیر در این آزار و اذیت:
ژو ونگچینگ، رئیس اداره پلیس شهر بنشی: ۸۶۱۳۶۰۴۱۴۹۶۱۱‎+، ۸۶۲۴۴۲۸۰۳۳۸۹‎+، ۸۶۲۴۴۳۸۷۵۲۹‎+
فرمانده بخش شماره ۲ امنیت داخلی شهر بنشی: ۸۶۱۳۹۴۱۴۵۳۶۶۶‎+
دبیر حزب کمیته امور سیاسی و حقوقی شهر بنشی: ۸۶۱۳۹۴۲۴۷۸۹۲۹‎+ ۸۶۲۴۴۲۸۹۰۰۹۹‎+ ۸۶۲۴۴۲۸۹۰۰۵۴ ‎+ ۸۶۲۴۴۳۸۴۰۳۱۰‎+
ادارۀ ۶۱۰ در منطقه مینگشان شهر بنشی: ۸۶۲۴۴۴۵۹۹۱۲۶ ‎+ ۸۶۲۴۴۴۵۹۹۰۳۹‎+
اداره پلیس در منطقه مینگشان: ۸۶۲۴۴۱۴۳۸۶۲۷۷۹ ‎+
اداره ۶۱۰ در منطقه شیهو: ۸۶۲۴۴۵۸۳۶۲۸۳‎+ ۸۶۲۴۴۵۸۳۶۶۵۸‎+
اداره پلیس در منطقه شیهو: ۸۶۲۴۴۵۸۳۷۱۱۰۷ ‎+

مقاله مرتبط:
استان لیائونینگ: ۱۰۱ بازداشت در یک روز

http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/19/158324.html