(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ از گوتنبرگ و شهرهای نزدیک در ظهر روز جمعه، ۱۲ اوت ۲۰۱۶، جلوی کنسولگری چین در گوتنبرگ گردهم آمدند تا تجمع مسالمت‌آمیزی را برگزار کنند.

این تجمع سازماندهی شد تا توجه عمومی را به وضعیت تمرین‌کننده فالون گونگ، آقای وانگ ژیون جلب کند که برای بیش از ۱۵ سال به‌طور غیرقانونی در چین زندانی بوده و تحت آزار و شکنجه قرار گرفته است. اخیراً رژیم چین مانع از این شد که آقای وانگ چین را ترک کند و به خانواده اش در آمریکا بپیوندد.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ از گوتنبرگ و شهرهای نزدیک در تاریخ ۱۲ اوت، تجمع مسالمت‌آمیزی را جلوی کنسولگری چین در گوتنبرگ برگزار کردند.

چند تن از تمرین‌کنندگانی که در تجمع روز جمعه شرکت داشتند، پیش از شروع آزار و شکنجه، با وانگ ژیون در چین ملاقات داشتند. اندرز از گوتنبرگ یکی از آنها بود. وی گفت این مهم است که مسئولین چین را ترغیب کنیم به آقای وانگ اجازه دهند چین را ترک کند و به خانواده‌اش بپیوندد.

مسئولین چین با لغو کردن گذرنامه آقای وانگ که در پکن زندگی می‌کند، مانع سفر وی به خارج از چین شدند. او برای ۱۵ سال زندانی بود و طی این مدت درمعرض سوءرفتار شدید ازجمله شکنجه قرار گرفت.

اندرز گفت که قبل از شروع آزار و شکنجه سه بار به چین رفت تا با تمرین‌کنندگان فالون گونگ آنجا دیدار کرده و با آنها تمرین‌ کند. وی گفت آقای وانگ که هماهنگ‌کننده داوطلب انجمن فالون دافا بود، همیشه در گردهمایی‌ها حضور داشت. اندرز اظهار کرد که وانگ ژیون از سال ۱۹۹۹ که آزار و شکنجه راه‌اندازی شد، متحمل رنج‌های وحشتناکی شد. او مرتکب هیچ جنایتی نشده و مدت کوتاهی پس از شروع آزار و شکنجه یک محاکمه نمایشی برای وی برگزار شد که از تلویزیون پخش شد.

اندرز گفت: «ناراحت‌کننده است که پس از گذشت سال‌های بسیار زیاد، آزار و شکنجه همچنان جریان دارد.» وقتی از او پرسیده شد که قصد دارد به سرکنسول‌گر چین و کارکنانش در کنسولگری چه بگوید، پاسخ داد: «مایلم به آنها بگویم به دروغ‌ها و تبلیغات رژیم چین درباره فالون گونگ گوش ندهند. آنها باید از خرد و منطق خود استفاده کرده و درک کنند که تمرین‌کنندگان فالون گونگ کاملاً صلح‌طلب هستند و فقط می‌خواهند به‌طور آزادانه در چین تمرین کنند.»

اندرز گفت که مسئولین چین باید به آقای وانگ گذرنامه جدیدی بدهند و اجازه دهند به دخترش در آمریکا بپیوندد.

اندرز (سمت چپ) می‌گوید که آنها این تجمع را برگزار کردند، زیرا مسئولین چین با لغو کردن گذرنامه وانگ ژیون، یک تمرین‌کننده فالون گونگ در چین، مانع خروج او از چین شدند.

خانم لِی، یک تمرین‌کننده دیگر فالون گونگ در این تجمع، در سال ۱۹۹۵ با آقای وانگ ملاقات داشت. وی پیش از شروع آزار و شکنجه هر سال که به چین می رفت، با او دیدار می‌کرد.

خانم لِی، از وانگ ‌ژیون به عنوان مردی بسیار مهربان یاد کرد. وی مایل بود به وانگ بگوید که تسلیم نشود و بداند تعداد زیادی از تمرین‌کنندگان فالون گونگ از او حمایت می‌کنند و مشتاقند تا هرچه زودتر او را ببینند. پیام او به کارکنان کنسولگری این بود که باید به رژیم چین بگویند فوراً به این آزار و شکنجه که به‌دست رهبر سابق حزب کمونیست چین جیانگ زمین آغاز شد، خاتمه دهد.

خانم لِی (سمت راست) وقتی پیش از شروع آزار و شکنجه به چین رفت، با آقای وانگ ملاقات داشت. او مایل است به آقای وانگ بگوید که تسلیم نشود.

کمی دیرتر در همان روز، تمرین‌کنندگان فالون گونگ نامه‌ای را به سرکنسولگر چین ارسال کردند که به‌طور مشخص درباره وضعیت آقای وانگ ژیون بود.

در طول این تجمع، بسیاری از رهگذران ابراز حمایت کردند و خواستار اطلاعات بیشتری درباره فالون گونگ و آزار و شکنجه شدند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در گوتنبرگ، نامه‌ای را به سرکنسولگر چین ارسال کردند که به‌طور خاص درباره وضعیت آقای وانگ ژیون بود.

نسخه سوئدی مقاله

http://en.minghui.org/html/articles/2016/8/20/158341.html