(Minghui.org) من ۱۷ ساله و تمرین‌کننده فالون دافا اهل مالزی هستم. تمام افراد خانواده‌ام فالون دافا را تمرین می‌کنند و همگی ما از این تمرین تزکیه بهره‌مند شده‌ایم.

مادرم همیشه به‌شدت کار می‌کرده است و به همین دلیل دچار فشار خون بالا و افسردگی شده بود. او به‌دلیل درد شانه شدیدی که داشت فرد شادی نبود. چون نگران و مضطرب بود، با پدرم دعوا می‌کرد. به‌مرور وضعیتش بدتر می‌شد.

هنگامی‌که درد شانه‌اش بسیار شدید ‌شد، فکر ‌کرد که نزد پیشگویی برود و دلیل این‌همه بدبختی را دریابد.

درحالی‌که فکر می‌کردیم چه‌کاری می‌توانیم برایش انجام دهیم، مطالب اطلاع‌رسانی درباره فالون دافا را در صندوق پستی‌مان دریافت کردیم. او تبلیغات حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) را درباره فالون دافا شنیده بود، اما تصمیم گرفت این مطالب را بخواند.

این مطالب کاملاً با آنچه که مادرم درباره فالون دافا شنیده بود فرق می‌کرد، زیرا دریافت که تمرین‌کنندگان فالون دافا اصول حقیقت- نیک‌خواهی- بردباری را دنبال می‌کنند. علاوه بر آن گفته شده بود که تمرین‌کنندگان زیادی از طریق این تمرین بهبود بیماری‌هایشان را تجربه کرده‌اند و خصوصیات اخلاقی‌شان را ارتقاء داده‌اند.

یافتن گنج

مادرم قبل از یاد گرفتن تمرین‌های فالون دافا، کتاب جوآن فالون را خواند که کتاب اصلی این تمرین است و به‌سرعت بیماری‌هایش بهبود یافت. دیگر لازم نبود نگران تمام علائم بیماری‌هایی باشد که منجر به درد می‌شد. او تحملش بیشتر شده بود و دیگر شکایتی نمی‌کرد.

با مشاهده بهبودی مادرم، تمام افراد خانواده‌مان تصمیم گرفتند دافا را تمرین کنند و ما زندگی خانوادگی هماهنگی داریم. ما گنج عظیمی را پیدا کرده‌ایم.

پدرم با ماشینی تصادف کرده و دچار شکستگی شدیدی در پاهایش شده بود. پزشکان صفحات فولادی در پاهایش قرار داده بودند و نمی‌توانست تند راه برود یا مسافتی طولانی را بپیماید. پس از اینکه تمرین فالون دافا را شروع کرد می‌توانست تند راه برود و حتی پس از پیمودن مسیری طولانی، هرگز احساس خستگی نمی‌کرد.

سابقاً فردی تندخو بودم، ظاهری عصبانی داشتم و مردم از من می‌ترسیدند. از زمانی‌که دافا را تمرین کرده‌ام، دوستانم متوجه شدند که ظاهر بسیار شادی دارم و رفتارم دوستانه است.

نمراتم نیز بهتر شده است و سایر شاگردان از رازی می‌پرسند که نه‌تنها ظاهر و رفتارم را تغییر داده است بلکه باعث شده نمراتم نیز بهتر شود. دیگر بازی‌های کامپیوتری نمی‌کنم و می‌توانم بر انجام تکالیف درسی‌ام تمرکز کنم.

وقتی کسی در این باره از من سؤال می‌کند به همه می‌گویم: «خرد و تغییر عقایدم از تمرین فالون دافا ناشی می‌شود.»

اصول حقیقت- نیک‌خواهی- بردباری رفتارم را هدایت می‌کند. می‌خواهم فردی خوب و دانش‌آموزی خوب باشم. سخت مطالعه می‌کنم و به هم‌کلاسی‌هایم در درس‌ها کمک می‌کنم و بدین ترتیب دوست خوبی نیز هستم.

گه‌گاه، اگر یکی از هم‌کلاسی‌ها رفتارش نامناسب باشد، عصبانی می‌شوم. اما، همیشه به درون نگاه می‌کنم و از خودم می‌پرسم چرا نمی‌توانم اصول دافا را دنبال کنم. آنگاه، از هم‌کلاسی‌ام عذرخواهی می‌کنم.

آرزو می‌کنم که مردم در سراسر جهان بتوانند از خوبی‌ها و عظمت فالون دافا آگاه شوند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/9/9/158607.html