(Minghui.org) در این گزارش، منتخبی از ۲۴ تبریک ارسال شده از سوی تمرین‌کنندگان فالون دافا در استان هبی، چین را ارائه می‌کنیم:

تمرین‌کنندگان فالون دافا از استان هبی، جشن نیمه پاییز را به استاد محترم تبریک می‌گویند!