(Minghui.org) در این گزارش، منتخبی از ۲۵ تبریک ارسال شده از سوی تمرین‌کنندگان در استان شانشی، چین را ارائه می‌کنیم:

تمرین‌کنندگان فالون دافا از استان شانشی، جشنواره نیمه پاییز را به استاد محترم تبریک می‌گویند!