(Minghui.org) در این گزارش، منتخبی از ۱۹ تبریک ارسال شده از سوی تمرین‌کنندگان در استان جیلین، چین را ارائه می‌کنیم:

تمرین‌کنندگان فالون دافا از استان جیلین، جشنواره نیمه پاییز را به استاد محترم تبریک می‌گویند!