(Minghui.org) در این گزارش، منتخبی از ۲۷ تبریک ارسال شده از سوی تمرین‌کنندگان در استان آنهویی، چین را ارائه می‌کنیم:

تمرین‌کنندگان فالون دافا از استان آنهویی، جشنواره نیمه پاییز را به استاد محترم تبریک می‌گویند!