(Minghui.org) ده‌ها هزار نفر به ساخت یک کارخانه زباله‌سوز در شیانتائو، استان هوبی در ۲۵ و ۲۶ ژوئن ۲۰۱۶ اعتراض کردند.

دولت محلی چند هزار پلیس را به‌منظور سرکوب معترضانی گردآورد که در مورد پیامدهای زیست محیطی حاصل از راه‌اندازی چنین کارخانه‌ای در شهرشان ابراز نگرانی می‌کردند. دولت محلی ساخت این کارخانه را  توسط یک شرکت هنگ کنگی به‌تصویب رسانده بود. به‌رغم این واقعیت که کارخانه‌های زباله‌سوز مشابه توسط این شرکت در سایر استان‌ها باعث ایجاد مشکلات آلودگی شده بود.

پلیس معترضان را به‌طور خشونت‌آمیزی مورد ضرب و شتم قرار داد و تعداد زیادی از مردم را بازداشت کرد. دولت با قطع برق و سانسور اینترنت و رادیو، مانع پخش اخبار مربوط به این اعتراضات و سرکوب‌ها شد. شهروندان موفق شدند فیلم‌هایی کوتاه از خشونت پلیس را در اینترنت منتشر کنند، قبل از اینکه پلیسِ اینترنت چین آنها را حذف کند.

آزار و شکنجه در شیانتائو

آزار و شکنجه فالون گونگ به‌دست حزب کمونیست چین(ح.ک.چ) بیش از ۱۷ سال به‌طول انجامیده است. حداقل پنج تمرین‌کننده در شیانتائو به‌دلیل آزار و شکنجه درگذشته‌اند، یک تن مفقود و ۱۱ تن به زندان محکوم شده‌اند. بسیاری از آنها در مراکز بازداشت یا اردوگاههای کار حبس شده‌اند. دو تمرین‌کننده هنوز محبوس و پنج تن در بازداشت هستند و چند نفر نیز برای جلوگیری از آزار و اذیت بیشتر مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند.

سرکوب معترضان در شیانتائو و آزار و شکنجه فالون گونگ موضوعات مشترک مهمی در ارتباط با استفاده ح.ک.چ از خشونت و دروغ است.

ح.ک.چ همیشه از خشونت برای سرکوب اعتراضات صلح آمیز استفاده می‌کند

اعتراض مردم در شیانتائو درخواستی از دولت بود تا به‌خاطر محیط زیست محلی از تصویب ساخت کارخانه زباله‌سوز انصراف دهد. اگر مقامات مدیریتی و اجرایی مایل به شنیدن صدای مردم باشند، چنین مسئله‌ای می‌تواند به‌طور مسالمت‌آمیزی حل و فصل شود. اما مقامات حزب کمونیست چین به جای این کار برای سرکوب معترضان به خشونت متوسل می‌شوند.

فالون گونگ به مردم آموزد که با پیروی از اصول حقیقت- نیکخواهی- بردباری انسان‌های خوبی باشند. چون تمرین فالون گونگ به بهبود وضعیت سلامت و خصوصیات اخلاقی کمک می‌کند، آن در دهۀ ۱۹۹۰به سرعت در سراسر چین گسترش یافت. جیانگ زمین، رهبر وقت حزب کمونیست چین در ماه ژوئیه سال  ۱۹۹۹از روی حسادت، از قدرتش برای شروع و حفظ آزار و شکنجه فالون گونگ با مجوز دولت سوء‌استفاده کرد. بسیاری از تمرین‌کنندگان تا حد مرگ شکنجه و بسیاری نیز محبوس شده‌اند. ح.ک.چ حتی به برداشت اعضای بدن تمرین‌کنندگان فالون گونگ زنده با مجوز دولت برای تجارت پرسود مبادرت کرده است.


تمرین‌کنندگان فالون گونگ گروهی از مردم مهربان هستند. تمرین‌کنندگان به‌طور مسالمت‌آمیز و منطقی خواستار عدالت هستند و از حزب کمونیست چین می‌خواهند آزار و اذیت را در اسرع وقت متوقف کند.

سانسور اطلاعات از طریق تمام دستگاه دولتی به قصد گمراه کردن عموم

در ۲۵ ژوئن ۲۰۱۶، قطع برق و سانسور اینترنت، شامل فیلتر کلمه کلیدی و محرومیت ارسال ویدئو، در شیانتائو اعمال شد.

هزاران مأمور پلیس در روز بعد نیز به سرکوب خشونت‌آمیز ادامه دادند و سانسور اینترنت افزایش یافت. دولت تمام فیلم‌ها، تصاویر یا اخبار مربوط به سرکوب خشونت آمیز را حذف کرد و فقط گزارش تبلیغات رسمی تهیه شده توسط رسانه‌های دولتی باقی ماند.

آزار و شکنجه فالون گونگ به‌دست ح.ک.چ به‌طور مشابه‌ای شامل سانسور شدید اطلاعات است. فایروال اینترنت برای سانسور و مسدود کردن تمام کلمات کلیدی مربوط به فالون گونگ راه‌اندازی شد. بدون عبور از فیلتر فایروال، مردم چین نمی‌توانند به اطلاعات معتبر در مورد فالون گونگ دسترسی داشته باشند. فقط تبلیغات دولتی و افتراآمیز در دسترس هستند.

ح.ک.چ نظارت و سرکوب را بر آن دسته از تمرین‌کنندگان فالون گونگی اعمال می‌کند که جرأت افزایش سطح آگاهی مردم را دربارۀ آزار و شکنجه دارند. در همان زمان تلاش می‌کند برای گمراه کردن مردم بر حقایق فالون گونگ سرپوش بگذارد.

حزب کمونیست چین دروغ و تهمت را اشاعه و بر حقیقت سرپوش می‌گذارد

دولت محلی پس از برگزاری اعتراض در شیانتائو سانسور اینترنت را اعمال کرد و با انتشار تبلیغاتی در رسانه‌های دولتی، گفت که کارخانه زباله سوز با تکنولوژی بالا و آلودگی کم خواهد بود. حقیقت این است که این شرکت هنگ کنگی در حال حاضر کارخانه‌های بسیار سمی و آلوده‌کننده در سایر استان‌ها ساخته است که به‌طور جدی به محیط زیست پیرامونش آسیب می‌زنند.

ح.ک.چ آزار و شکنجه فالون گونگ را از طریق تمام دستگاه‌های دولتی، از جمله بیمارستان‌های نظامی انجام می‌دهد. آن دروغ و تهمت علیه فالون گونگ را در مقیاسی وسیع اشاعه می‌دهد، از جمله با استفاده از مرگ‌های صحنه‌سازی شده برای بدنام کردن فالون گونگ استفاده کرده است. از رسانه‌های دولتی در سال ۲۰۰۱ با نمایش حقه خودسوزی تیان‌آن‌من برای فریب همه مردم چین استفاده شد. رسانه تحت کنترل ح.ک.چ، از جمله روزنامه‌ها، مجلات، تلویزیون و ایستگاه‌های رادیویی، مکرراًدروغ‌هایی را برای بدنام کردن فالون گونگ و گمراه کردن مردم در چین و سراسر جهان اشاعه داده‌اند.

تأثیر معترضین

ده‌ها هزار نفر از مردم شیانتائو که در این اعتراض دو روزه شرکت کردند دولت را مجبور کردند از تأیید ساخت کارخانه زباله‌سوزی انصراف دهد. بدون اعتراض، دولت با ساخت و ساز کارخانه‌ها به پیش می‌رفت و مردم شیانتائو را به تحمل آلودگی و سایر عواقب آن وادار می‌کرد.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ اعتراضات مسالمت‌آمیز ی را بیش از ۱۷ سال انجام داده‌اند. مهربانی و شجاعت‌شان تعداد بی‌شماری از مردم را تحت تأثیر قرار داده است. بسیاری از شهروندان چینی در حال حاضر به‌طور فعالانه‌ای در برابر آزار و شکنجه مقاومت می‌کنند و خواستار محاکمۀ جیانگ زمین در پیشگاه عدالت هستند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/9/17/159183.html