(Minghui.org) یکی از ساکنین روستای رن در ژوئن ۲۰۱۵ ضمن شکایت از جیانگ زمین، دیکتاتور سابق چین، او را به‌ راه‌اندازی آزار و شکنجه فالون گونگ متهم کرد که منجر به این شد وی طی ۱۶ سال گذشته متحمل درد و رنج فراوانی شود.

ازآنجایی که خانم ژانگ جونشیائو از انکار باورش اجتناب کرده و در برابر آزار و شکنجه مقاومت کرد، بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۱۱، شش بار بازداشت شد، درحالی‌ که درمجموع بیشتر از ۴ سال در زندان به‌سر برد، چند بار تا سرحد مرگ تحت شکنجه قرار گرفت و در کل به مبلغ ۱۴۰۰۰ یوآن جریمه شد. در ادامه جزئیات آنچه وی متحمل شده، آمده است.

دو بازداشت نخست

خانم ژانگ در ۲۰ ژوئیه ۱۹۹۹ که آزار و شکنجه آغاز شد، به‌منظور دادخواهی برای فالون گونگ به پکن رفت. پلیس او را بازداشت کرده و به‌مدت ‌۷۰ روز زندانی کرد. در ماه سپتامبر پلیس دوباره او را بازداشت و به‌مدت ۳ ماه زندانی کرد. در این ۲ بازداشت، او در مجموع به مبلغ ۵۰۰۰ یوآن جریمه شد.

بازداشت سوم منجر به حبس در اردوگاه کار اجباری شد

خانم ژانگ دوباره در ژوئیه ۲۰۰۰، به‌منظور دادخواهی برای فالون گونگ به پکن رفت. پلیس او را بازداشت کرد و به بازداشتگاه روستای رن برد. وقتی او از به‌خاطر سپردن مقررات آن مرکز اجتناب کرد، مجبورش کردند برای ساعت‌ها زیر آفتاب سوزان، روی زمین بتونی زانو بزند. هنگامی که آموزه‌های فالون گونگ را مطالعه می‌کرد، نگهبانان او را مورد ضرب‌و‌شتم و لگد زدن قرار می‌دادند.

پلیس درحالی که با یک دسته جارو او را می‌زد، از او بازجویی کرد تا اینکه دسته جارو شکست. سپس با کمربند به کتک زدن او ادامه داد. درنهایت خانم ژانگ را به اردوگاه کار اجباری فرستادند.

روزی که او وارد اردوگاه کار اجباری گائویانگ شد، نگهبانان دست‌هایش را با دست‌بند به زمین بستند و به‌مدت سه روز تحت شکنجه قرار دادند. چند تن از آنها به نوبت او را با باتوم‌های الکتریکی تحت شوک قرار دادند. سپس با دست‌بند دستش را به چارچوب تختی بستند و اجازه ندادند از توالت استفاده کند. دست‌بند گوشت مچش را برید و به عصب‌هایش آسیب رساند.

خوراندن اجباری مدفوع

نگهبانان او را در سلولی انفرادی زندانی کردند و تحت خوراندن اجباری قرار دادند. به دلیل اینکه لوله خوراندن اجباری را با خشونت به داخل بینی‌اش فرو برده بودند، بینی‌اش به‌طور مداوم خونریزی داشت. نگهبانان برای تحقیر کردن او، دستمال‌های کاغذی استفاده شده را که به خون دوره قاعدگی آغشته بود، درون دهانش چپاندند. کار به اینجا خاتمه نیافت. آنها با عصایی دهانش را به مدفوع آلوده کردند. یک بار یک نگهبان و یک زندانی به زور او را روی زمین نگه داشتند، دهانش را باز کردند و مدفوع را به درون دهانش ریختند.  

جای تعجب نیست که خانم ژانگ به‌طور مداوم تب داشت و دچار بیرون‌روی می‌شد. نگهبانان همچنان او را مجبور کردند از ساعت ۴ صبح تا نیمه‌شب فیلم‌های افتراآمیز درباره فالون گونگ را تماشا کند، درحالی که باید ثابت و بی‌حرکت روی چهارپایه کوچکی می‌نشست.

پس از اینکه تمام این ترفندها نتوانست ذهن خانم ژانگ را درباره باورش تغییر دهد، نگهبانان او را مجبور کردند تا در طول روز، درحالی‌ که کیسه سنگینی از زباله را بر دوش داشت در اردوگاه کار اجباری رفت‌وآمد کند و در شب، کیسه‌ای از زباله به وزن حدود ۱۸ کیلو را درحالی که بی‌حرکت ایستاده بود، نگه‌دارد. در شب اجازه خوابیدن نداشت و مجبور بود بدون پیراهن روی چمنی که انبوهی از پشه داشت، بایستد.

آزادی در آستانه مرگ

یک روز، تمرین‌کننده‌ای نوشته‌های افتراآمیز را از روی دیواری پاک کرد. نگهبانان تمام تمرین‌کنندگان را با باتوم کتک زدند و حوله‌های فرو برده شده در مدفوع را به درون دهانشان چپاندند. سپس تمرین‌کنندگان دست به اعتصاب غذا زدند. نگهبانان با باور به اینکه خانم ژانگ باعث این اعتصاب شده، او را کشان‌کشان به درون یک سلول انفرادی بردند و با باتوم‌های الکتریکی به او شوک اعمال کردند.

شکنجه بی‌پایان باعث شد به سلامت خانم ژانگ آسیب وارد شود. او در آستانه مرگ بود. مسئولین اردوگاه که نمی‌خواستند مسئولیت مرگ خانم ژانگ در اردوگاه را برعهده بگیرند، او را در نوامبر ۲۰۰۱ آزاد کردند.

بازداشت چهارم منجر به شکنجه بیشتر شد

کمی بیشتر از یک سال بعد، در اکتبر ۲۰۰۲، پلیس سعی کرد خانم ژانگ را ‌شب دیروقت، در منزلش بازداشت کند. او فرار کرد و مجبور شد چند روزی در منزل بستگانش بماند. روز بعد به منزلش بازگشت. پلیس دوباره در شب به منزلش آمد و این بار خانم ژانگ را بازداشت کرد و او را به‌طور مستقیم به اردوگاه کار اجباری برد.

ازآنجایی که او سعی کرد در اردوگاه تمرین‌های فالون گونگ را انجام دهد، نگهبانان کتکش زدند و برای روزها از خواب محرومش کردند. یک روز دو نگهبان دست‌هایش را به ۲ حلقه‌ آهنی که محکم به زمین وصل بودند، بستند و چند زندانی رویش نشستند تا نتواند حرکت کند. سپس گروهی به رهبری  شخصی به نام وانگ یک سیم‌پیچ دستی تلفن را به دور شست‌های پای او پیچاندند. آنها سیم‌پیچ تلفن را به کار انداختند و با دو باتوم الکتریکی، همزمان به او شوک اعمال کردند و اینقدر به این کار ادامه دادند تا اینکه تلفن از کار افتاد. 

در یک روز به‌شدت سرد، پس از اینکه او را کل روز تحت شکنجه قرار دادند، ۶ نگهبان حوالی نیمه‌شب او را به گورستان بردند و با دست‌بند او را به درختی بستند و تنها رهایش کردند.

وقتی دیدند که خانم ژانگ نترسیده، ۲ نگهبان برگشتند و تهدید کردند که او را به داخل رودخانه‌ای در آن نزدیکی می‌اندازند. خانم ژانگ همچنان از اینکه این تمرین ‌را رها کند، اجتناب کرد. نگهبانان با سه شاخۀ درخت شروع به کتک زدن او کردند. وقتی او را به سلولش بازگرداندند، رویش آب سرد ریختند و پنکه‌ای را روشن گذاشتند تا او یخ بزند.

نگهبانان به‌طور مرتب خانم ژانگ را با سوزاندن او با سیگار، چسباندن سیگارهای روشن به دهانش و کوبیدن و له کردن گودال زانویش با باتوم‌های چوبی شکنجه می‌کردند. وقتی او در اعتراض به این بدرفتاری، دست به اعتصاب غذا زد، نگهبانان هر روز او را به‌زور روی زمین نگه می‌داشتند و تحت خوراندن اجباری قرار می‌دادند تا اینکه آنقدر ضعیف شد که نمی‌توانست از خودش مراقبت کند.

سپس نگهبانان با خانواده‌اش تماس گرفتند تا بیایند و او را ببرند، زیرا نمی‌خواستند تا در اردوگاه بمیرد. او در ژانویه ۲۰۰۳ بازداشت شد.

دو بازداشت آخر

پس از گذشت ۵ سال، پلیس خانم ژانگ و ۲ تمرین‌کننده دیگر را در آوریل ۲۰۰۸ بازداشت کرد. آنها در مرکز شستشوی مغزی شینگتایی برای ۲ ماه تحت شکنجه قرار گرفتند. ازآنجایی که خانم تانگ دیگر نمی‌توانست از خودش مراقبت کند، آزاد شد.

آخرین بازداشت خانم ژانگ در اکتبر ۲۰۱۱ بود که او در مرکز شستشوی مغزی شینگتایی شکنجه شد. او برای ۲ بازداشت آخر، در مجموع به مبلغ ۹۰۰۰ یوآن جریمه شد.

سابقه آزار و شکنجه

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدنشان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/9/18/159209.html