(Minghui.org) خانمی اهل شهر مائومینگ برای درمان سرطان رحمش تحت شیمی درمانی قرار گرفت و حدوداً ۱۵ کیلو کاهش وزن داشت. وضعیت سلامتی‌اش بعد از این درمان و معالجات بیشتر، رو به وخامت گذاشت و حساب بانکی‌اش نیز خالی شد. در آستانۀ مرگ، او با فالون گونگ آشنا شد. تنها پس از یک ماه تمرین، او سالم‌تر و پرانرژی شد. معاینه پزشکی‌اش نشان داد که سرطان او رو به بهبودی بود.

خانم لو یوئی‌ای، به‌منظور به اشتراک گذاشتن شادی‌اش به‌خاطر بهبودی از سرطان علاج‌ناپذیر و تمایل به بهره‌مند شدن سایرین از این تمرین، دربارۀ فالون گونگ و دلیل اشتباه بودن آزار و شکنجه آن با مردم صحبت می‌کرد. پلیس محلی او را به همراه سه تمرین‌کننده دیگر در تاریخ ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۶ بازداشت کرد.

اعضای خانواده خانم لو با اسناد و مدارک پزشکی او به ادارۀ پلیس رفتند، تا به آنها نشان دهند که چرا او تمرین می‌کند و اینکه چطور او از طریق این تمرین زندگی دوباره‌ای یافته است. خانم لو و سه تمرین‌کننده دیگر در همان روز آزاد شدند.

http://en.minghui.org/html/articles/2016/9/3/158537.html