(Minghui.org) اخیراً رویدادهای متعددی در ژاپن برگزار شد که آزار و شکنجه فالون گونگ به‌دست حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) را افشاء کردند و خواهان برقراری عدالت شدند.

در ۲۵ اوت، تمرین‌کنندگان فالون گونگ در توکیو، با برپایی تظاهراتی در مقابل سفارت چین، خواستار توجه جهانی به ممانعت ح.ک.چ از سفر آقای وانگ ژیوِن به خارج از کشور چین شدند.

در ۲۸ اوت، تمرین‌کنندگان در کیوتو به جمع‌آوری امضاء برای دادخواست اجرای عدالت علیه جیانگ زمین، پرداختند. جیانگ زمین رهبر سابق ح.ک.چ و مسئول شروع این آزار و شکنجه است.

از ۲۷ تا ۲۸ اوت، تمرین‌کنندگان منطقه ناگویا در جشنواره رقص دوماتسوری، برای گزارش دادخواست کیفری علیه جیانگ، به جمع‌آوری امضاء پرداختند.

توکیو

اعتراض تمرین‌کنندگان فالون گونگ در توکیو به ممانعت ح.ک.چ از سفر آقای وانگ ژیون چینِ به خارج از چین

آقای کونیو ساتو، مدیر مرکز خدماتی خروج از ح.ک.چ، درباره شکنجه‌هایی که آقای وانگ ژیون در طول ۱۶ سال حبس غیرقانونی متحمل شده بود، صحبت کرد و از مقامات ح.ک.چ خواست تا از شرکت در این آزار و شکنجه دست بکشند.

کیوتو

جمع‌آوری امضاء در کیوتو از حمایت بسیار زیاد مردم برخوردار شد. شهروندان دادخواست را امضاء کردند و تمرین‌کنندگان را به ادامه تلاش‌هایشان تشویق کردند. آنها جنایت مخوفِ برداشت اعضای بدن از تمرین‌کنندگان زنده فالون گونگ به‌دست ح.ک.چ را محکوم کردند و برای اشاعه این خبر به دیگران، پیشنهاد کمک کردند.

جمع‌آوری امضاء در کیوتو برای اجرای عدالت علیه جیانگ زمین

گردشگران از کشورهای دیگر، ازجمله چین نیز این دادخواست را امضاء کردند. مردی چینی قبلاً درباره آزار و شکنجه شنیده بود و برای حمایت از فالون گونگ فوراً دادخواست را امضاء کرد. خانمی چینی نیز بدون درنگ دادخواست را امضاء کرد و به تمرین‌کنندگان گفت: «به این کار بزرگ‌تان ادامه دهید!»

ناگویا

در ناگویا مردم بسیاری جذبِ دوماتسوری می‌شوند که بزرگ‌ترین جشنواره رقص در این منطقه است. تمرین‌کنندگان فالون گونگ با افزایش آگاهی مردم، بیش از ۱۲۰۰ امضاء برای گزارش دادخواست کیفری علیه جیانگ جمع کردند. تعداد امضاهای جمع‌آوری شده در ژاپن تا پایان ماه ژوئیه به ۱۷۰ هزار امضاء رسیده است.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در گوشۀ خیابانی شلوغ، بَنر بزرگی را قرار دادند.

شهروندان ژاپنی گزارش دادخواست کیفری علیه جیانگ زمین را امضاء کردند.

گزارش‌های مرتبط به زبان چینی:

http://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/30/日本传统节日上传真相-民众署名举报江泽民(图)-333731.html

http://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/30/日本京都民众支持起诉江泽民(图)-333737.html

http://en.minghui.org/html/articles/2016/9/2/158524.html