(Minghui.org) تمرین‌کنندگان و سایرین در سراسر جهان طبق سنت، با ارسال کارت‌هایی سال نو را به بنیانگذار فالون گونگ، استاد لی هنگجی تبریک می‌گویند. اکثریت این تبریک‌ها از سرزمین اصلی چین می‌آید که در آن مقامات حزب کمونیست چین همچنان تا امروز به‌طور وحشیانه‌ای به آزار و شکنجه فالون گونگ ادامه داده‌اند. این تبریکات سندی بر احترام و قدردانی عظیم مردم نسبت به فالون گونگ است زیرا تغییرات مثبت بی‌شماری را در زندگی‌شان ایجاد کرده است.

یک تمرین‌کننده از شهر ووهان، استان هوبئی، گفت: «اکثر تمرین‌کنندگان در محل تمرین‌ ما قدیمی هستند و برای بیش از 20 سال تزکیه‌ کرده‌اند. در طول آزار و شکنجه، باور محکم ما به استاد و فا هرگز متزلزل نشده است. ما حتی در تزکیه‌ آینده‌مان قوی‌تر خواهیم شد.»

در ادامه نمونه‌ای از تبریک‌های ارسالی توسط تمرین‌کنندگان از استان هبی، شانشی، شاندونگ، هیلونگجیانگ، جیانگ سو، آنهویی، یوننان، گوانگدونگ، شاآنشی، هونان، گوئیژو، فوجیان، گوانگشی، لیائونینگ، هوبئی و شهر چونگ‌چینگ را ارائه می‌کنیم:

یک تمرین‌کننده از منطقه یوهوآ، شهر شیجیاژوآنگ، استان هبی، سال نو را به استاد لی تبریک می‌گوید. او اظهار داشت: «من وظیفه‌ام را به خاطر دارم و با افکار درست، قلب حقیقی و خرد قدرتمندی که از دافا کسب کرده‌ام، برای اعتبار بخشی به قدرت دافا نهایت سعی‌ام را می‌کنم.»

تمرین‌کنندگان از شهر تاییوآن، استان شانشی سال نو را به استاد تبریک می‌گویند.

تمرین‌کننده‌ای از شهر دونگیینگ، استان شاندونگ، سال نو را به استاد تبریک می‌گوید. او گفت: « از همۀ کارهایی که استاد برای من و موجودات ذی‌شعور انجام داده‌اند، قدردانی می‌کنم. سه کار را به‌خوبی انجام می‌دهم و انتظارات استاد را برآورده می‌سازم.»

تمرین‌کننده‌ای قدیمی از داشینگ‌آنلینگ، استان هیلونگجیانگ، سال نو را به استاد تبریک می‌گوید. او گفت: «در سال جدید آموزه‌های استاد را دنبال خواهم کرد.»

تمرین‌کننده‌ای از شهر نانجینگ، استان جیانگ سو، سال نو را به استاد تبریک می‌گوید. اوگفت: «من در تزکیه سست شده بودم و زمان زیادی را به هدر دادم. در سال جدید تلاش خواهم کرد که باجدیت به پیش بروم و اشتباهاتم را جبران کنم.»

تمرین‌کنندگان از شهر هونگ شان، استان آنهویی، سال نو را به استاد تبریک می‌گوید .آنها گفتند: «همه هموطنان‌مان را گرامی می‌داریم و به همه هم‌تمرین‌کنندگان کمک می‌کنیم.»

تمرین‌کننده‌ای از شهر جینچنگ، استان شانشی، سال نو را به استاد تبریک می‌گوید. او گفت: «استاد، شما برای من کارهای زیادی انجام داده‌اید. تنها راهی که بتوانم جبران کنم این است که با جدیت تزکیه کنم و مردم بیشتری را نجات دهم.»

تمرین‌کننده‌ای از شهر ژوهای، استان گوانگدونگ، سال نو را به استاد تبریک می‌گوید. او گفت: «از استاد به‌خاطر هدایت و حمایت‌شان در سفر تزکیه‌ام قدردانی می‌کنم. با جدیت تزکیه خواهم کرد و در زمان برخورد با مشکلات به درون نگاه می‌کنم.»

یک تمرین‌کننده از شهر گوییانگ، استان گوئیژو، سال نو را به استاد تبریک می‌گوید. او گفت: «من این فرصت تزکیه و آنچه استاد مجبور هستند بخاطر من متحمل شوند را درک می‌کنم و قدردان آن هستم.»

یک تمرین‌کننده از شهر ژوچنگ، استان شاندونگ، سال نو را به استاد تبریک می‌گوید. او گفت: «زمان سریع می‌گذرد. یک سال دیگر سپری شده است. من در سال گذشته هر روز به‌خوبی تزکیه کرده‌ام. استاد، لطفاً در مورد من نگران نباشید. من آموزه‌های شما را دنبال می‌کنم و مردم بیشتری را نجات می‌دهم.»

یک مقام نظامی بازنشسته از استان لیائونینگ، سال نو را به استاد تبریک می‌گوید و شعری را برای استاد نوشته است.

تمرین‌کنندگان از منطقه تانگنان، شهر چونگ چینگ، سال نو را به استاد تبریک می‌گویند. آنها گفتند: «ما قدردان هدایت و حمایت استاد هستیم. در سال جدید کوشاتر می‌شویم و با خواندن فا، فرستادن افکار درست و نجات مردم، استاد را دنبال خواهیم کرد. ما به عهدمان به‌طور کامل عمل و استاد را خوشحال می‌کنیم.»