(Minghui.org) یک ساکن شهر شینشیانگ که به‌خاطر ایمانش در حبس بود حدود سه ساعت پس از اینکه باعجله به اورژانس برده شد، درگذشت. مقامات زندان ژنگژو در روز بعد اعلام کردند که آقای فو جینچوآن با قید ضمانت پزشکی آزاد شده است. آنها هشدار دادند که هر کسی که خبر مرگ او را افشاء کند مجازات خواهد شد.

معلوم نیست که چه موقع این مرد 64 ساله به‌دلیل امتناع از نفی فالون گونگ بازداشت و محکوم شد. قبل از آخرین بازداشتش، او یک بار در یک اردوگاه کار اجباری در اواخر سال 2006 زندانی و به‌طور وحشیانه‌ای شکنجه شد. این تمرین معنوی توسط رژیم کمونیستی چین مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

طبق گفته یکی از افراد داخلی، نگهبانان در زندان ژنگ‌ژو آقای فو را مجبور به خوردن مقدار زیادی قرص کردند که به درگذشت نابهنگام او منجر شد. در تاریخ 29 ژوئن 2016 در ساعت19:10 او را به یک بیمارستان محلی فرستادند و در ساعت 22:00 آن شب او درگذشت.

زندان ژنگژو محل مرکزی مورد استفاده مقامات استان هنان است تا ساکنان مرد زندانی شده به‌خاطر تمرین فالون گونگ، دورۀ محکومیت خود را در آن بگذرانند. 17 سال از شروع آزار و شکنجه در سال 1999 می‌گذرد و تلاش‌های زندان ژنگ‌ژو برای وادار کردن محبوسین به رها کردن باورشان ادامه داشته است.

آقای فو تنها قربانی خشونت علیه تمرین‌کنندگان فالون گونگ نیست. آقای لی جونچی در موارد متعدد به‌طور وحشیانه‌ای مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. فرمانده ژانگ جیانفنگ به زندانیان گفت: «تا زمانی که او از رها کردن فالون گونگ امتناع می‌کند به ضرب و شتم او ادامه دهید. اگر بمیرد خودم موضوع را حل و فصل می‌کنم.»

گزارش‌های مرتبط:

تلاش زندان ژنگژو برای وادار کردن تمرین‌کنندگان فالون گونگ به نفی باورشان ادامه دارد