(Minghui.org) برنامه رقص در آکادمی هنر فی تیان اعلام کرد که درحال پذیرش فرم‌های درخواست دانشجویان است.

متقاضیان باید تمرین‌کنندۀ فالون دافا یا از اعضای خانوادۀ تمرین‌کنندگان باشند. داوطلبانی که قصد دارند تمرین‌کنندۀ فالون دافا شوند نیز واجد شرایط در نظر گرفته خواهند شد.

الزامات:

سن دانشجویان پسر، ۱۳ تا ۱۵ سال وحداقل قدشان باید ۱ متر و ۷6 سانتیمتر باشد.

سن دانشجویان دختر، ۱۲ تا ۱۴ سال و حداقل قدشان باید ۱ متر و ۶۶ سانتیمتر باشد.

پاهای دانشجویان دختر و پسر هر دو، باید حداقل ده سانتی‌متر از قسمت بالاتنه‌شان بلندتر باشد. همه دانش‌آموزان باید از سلامت کامل برخوردار باشند.

موارد در فرم استخدام:

۱. هر متقاضی باید یک رزومه کلی، رزومه حرفه‌ای و تجربه تزکیه فردی یا خانوادگی را ارائه دهد.

رزومه کلی شامل نام متقاضی، جنسیت، سن، تاریخ تولد، محل تولد، قد، وزن، آدرس منزل، آدرس ایمیل و شماره تلفن می‌شود.

۲. متقاضیان باید اطلاعات والدین‌شان، از جمله قد، مکان تولد و تجربه‌های تزکیه‌شان را ارائه کنند.

۳. ارائه عکس‌های جدید:

عکس باید در خلال ماه گذشته گرفته شده و شامل ویژگی‌های زیر باشد:

- تمام رخ قدی از جلو
- تمام رخ قدی از کنار
- تمام رخ قدی از پشت
- اجرای حرکت پاباز
- اجرای حرکت پل زدن

متقاضیان باید در عکس، لباس رقص یا ژیمناستیک پوشیده باشند و عکاس باید در وضعیت چمباتمه از متقاضی عکس بگیرد تا ویژگی‌های فیزیکی فرد به‌درستی در تصویر مشخص باشند.

۴. تمام موارد مورد نیاز باید با هم ارسال شوند تا ارائه درخواست، رسمی محسوب شود. به افراد واجد شرایطِ اولیه، عموماً در خلال سه هفته پس از دریافتِ درخواست، اطلاع داده می‌شود.

۵. اگر متقاضی در بررسی اولیه تأیید نشود یا موارد درخواستی مورد نیاز را ارائه نکرده باشد یا موارد کامل نباشند یا جعلی باشند یا شخص دارای شرایط اعلام شده در فرم تقاضا نباشد، دراین‌صورت او پاسخی دریافت نمی‌کند.

۶. متقاضیان می‌توانند فرم‌های درخواست را اینترنتی ارائه کنند و آکادمی هنر فی تیانِ مستقر در نیویورک، برای واجدین شرایط اولیه، امتحاناتی مقدماتی را ترتیب خواهد داد.

تماس:

تلفن: 18455517104

آدرس ایمیل برای درخواست از خارج از چین: admission@feitianacademy.org    

آدرس ایمیل برای درخواست از داخلِ چین: feitian@minghui.org

آکادمی هنر فی تیان

10 ژانویه 2017