(Minghui.org) استاد بیان کردند:

«شاگردان قدیمی باید به این نکته دقت کنند. ازآنجاکه افراد بیشتری فا را مطالعه می‌کنند، برای اینکه شاگردان جدید به‌طور واقعی عمل تزکیه را انجام دهند، باید به هدایت و راهنمایی آنها بیشتر دقت کنید. در این مدت خود شما نباید مسامحه و تنبلی کنید. اگر شرایط اجازه می‌دهد می‌توانید زمان مصرف شده برای مطالعه فا و انجام تمرین‌ها را افزایش دهید. نگه داشتن سنت دافا، حفظ کردن اصول تزکیه فا و ایستادگی کردن در تزکیه‌ی واقعی، امتحان‌های دراز مدت برای هر مرید دافا است.» («وابستگی‌های انسانی را رها کنید و تزکیه‌ی واقعی را ادامه دهید» از نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر)

بسیاری از تمرین‌کنندگان جدید در طول سال‌های گذشته، بعد از دریافت مطالب روشنگری حقیقت تزکیه در دافا را شروع کردند. بیشتر از نیمی از افراد در گروه‌های مطالعه فا تمرین‌کنندگان جدید هستند. بنابر‌این، چگونه تمرین‌کنندگان با‌تجربه می‌توانند به تمرین‌کنندگان جدید کمک کنند که به‌طور کوشا‌تری تزکیه کنند؟ من قصد دارم به‌عنوان یک تمرین‌کننده قدیمی که در سال ۱۹۹۴ تمرین فالون دافا را شروع کردم تجربیاتم را به اشتراک بگذارم.

مطالعه عمیق فا و حصول پیشرفت

استاد بیان کردند:

«مریدان دافا برای این‌که مسیرشان را به‌خوبی طی کنند و سه کار را به‌خوبی انجام دهند، باید فا را به‌خوبی مطالعه کرده و مطالعه فا را جدی بگیرند.» («به کنفرانس فای استرالیا» از نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر جلد ۳ )

متوجه شدم که شش تمرین‌کننده جدید در گروه مطالعه فا وجود دارند. آنها تمرین فالون دافا را بعد از سال ۲۰۰۷ شروع کرده بودند. آنها با مشکلات تزکیه‌ای متعددی مواجه شدند که با وضعیت‌های تزکیه تمرین‌کنندگان با‌تجربه ارتباط داشت. برخی از تمرین‌کنندگان جدید هنگام مواجهه با مشکلات به بیرون نگاه می‌کردند و برخی از آنها در پروژه‌های دافا در‌گیر بودند و بر تزکیه شین‌شینگ تمرکز نمی‌کردند. بنا‌براین، تزکیه این تمرین‌کنندگان از الزامات فا منحرف شد.

برخی از تمرین‌کنندگان جدید مطالعه گروهی را جدی نمی‌گرفتند و عده‌ای همیشه دیر می‌آمدند. برخی آب می‌نوشیدند یا به دستشویی می‌رفتند، یا مؤدبانه نمی‌نشستند و دائم پاهایشان را برای بدست آوردن وضعیتی راحت حرکت می‌دادند. بنابر‌این دیگران اذیت می‌شدند و قادر نبودند بر مطالعه فا تمرکز کنند. من به آنها مطلب زیر را از استاد گوشزد کردم:

«در آن زمان وقتی شاگردان به مدرسه می‌رفتند، از آن‌ها خواسته می‌شد که در مدیتیشن نشسته و حالت نشستن خوبی داشته باشند. وقتی قلم‌شان را بر‌می‌داشتند، می‌بایستی تنفس‌شان را کنترل و چی را تنظیم کنند. تمام حرفه‌ها اعتقاد به خالی کردن ذهن و تنظیم کردن تنفس داشتند، وضعیت تمام جامعه این گونه بود.» جوان فالون

به آنها یادآوری کردم که مطالعه فا عملی مقدس است و در اصل با شخصاً گوش دادن به سخنرانی‌های فای استاد برابر است. ما باید درباره این موضوع بسیار جدی باشیم چون استاد و سایر موجودات الهی درحال مشاهده هستند.

به آنها پیشنهاد دادم که هر کسی در هنگام مطالعه فا با پاهای ضربدری بنشیند. تمرین‌کنندگان جدید می‌توانستند با یک پای ضربدری یا در حالت کمی راحت‌تر بنشینند، اما نباید باعث مزاحمت برای دیگران شوند. آنها باید قبل از شروع زمان مطالعه به دستشویی بروند و در هنگام مطالعه محل را ترک نکنند. بعد از اینکه هر کسی افکارش را در‌باره مطالعه فا متعادل کرد، دیگر رفتارها‌ی نادرست اتفاق نیفتاد.

گروه مطالعه فای ما شروع به ازبر کردن و دست‌نویس‌کردن فا کرد. زمانی‌که لون‌یو جدید استاد منتشر شد، همه ما، اکثر تمرین‌کنندگان، آن را ازبر کردیم. همچنین برخی هنگ‌یین، نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر و سایر مقالات استاد را نیز ازبر کردند.

ما بر این شدیم که برای تصمیم‌گیری‌ها، به‌طور جدی از فا استفاده کنیم و سطح‌مان ارتقا یافت.

به‌خوبی همکاری کردن برای افشای آزار و شکنجه

به هنگام روشنگری حقیقت به‌منظور نجات مردم، تلاش‌های یکدیگر را حمایت کرده و به هم در انجام الزامات استاد کمک می‌کردیم. در نزدیکی ما نُه گروه مطالعه فا وجود داشت. گروه مطالعه فای ما، هم تمرین‌کنندگان جدید هم تمرین‌کنندگان با‌تجربه برای سایر گروه‌ها مطالب دافا را تهیه می‌کردند.

برای توزیع مطالب دافا در مناطق مسکونی سه الی پنج تمرین‌کننده یک گروه را شکل دادند. قبل از این‌که ما کار را شروع کنیم برای حفظ امنیت، یک تمرین‌کننده منطقه را بررسی می‌کرد و افکار درست می‌فرستاد. بقیه اعضای گروه در یک زمان برای توزیع صدها بروشور یا دی‌وی‌دی و تحویل خانه به خانه آنها دور هم جمع می‌شدند. همه برنامه‌ها به‌خاطر افکار درست فراوان بدون مشکل به انجام می‌رسید.

دو تمرین‌کننده جدید تقریباً هر روز به‌منظور توزیع مطالب به مناطق مسکونی می‌رفتند. آنها می‌گفتند که یک جریان انرژی بسیار خوبی را شکل داده بودند، بنابراین باید هر روز برای انجام آن می‌رفتند.

گروه مطالعه فای ما در روشنگری حقیقت بصورت رودررو نیز بسیار خوب عمل کرد. تمرین‌کنندگان جدید با تمرین‌کنندگان با‌تجربه مشورت می‌کردند و تمرین‌کنندگان با‌تجربه به آنها نشان می‌دادند که درباره دافا چگونه با افراد غریبه صحبت کنند. آنها وقتی سوار تاکسی می‌شدند با رانندگان تاکسی صحبت می‌کردند، در هنگام خرید با فروشندگان صحبت می‌کردند. اگر در پارک بودند، با افراد مسن صحبت می‌کردند.

اکثر مردم مطالب روشنگری حقیقت را می‌پذیرفتند و موافقت می‌کردند که از حزب کمونیست چین کناره‌گیری کنند. ما همچنین به روشنگری حقیقت برای دوستان، بستگان و همکاران توجه می‌کردیم.

یک تمرین‌کننده باتجربه با یکی از همکارانش که بازنشسته ارتش بود و در یکی از شهر‌های دور شمالی زندگی می‌کرد، قرار ملاقاتی گذاشت. دو تمرین‌کننده جدید او را همراهی کردند. آنها سه بسته بزرگ مطالب روشنگری حقیقت را برای افراد حاضر در آنجا توزیع کرده و به حدود ۲۰ نفر کمک کردند که از حزب کمونیست چین خارج شوند. تمام فعالیت‌های آنها آرام و هموار به انجام رسید.

پیشرفت با یکدیگر همراه با انجام سه کار به‌خوبی

شاو (نام مستعار)، ابتدا در سال ۱۹۹۴، در گروه مطالعه فای ما، دافا را فراگرفت، اما زمانی‌که آزار و شکنجه شروع شد تمرین را متوقف کرد. در سال ۲۰۱۰، دوباره تمرین را از سر گرفت و به‌طور واقعی از کار کردن برای پروژه‌های دافا لذت می‌برد. اما، او مشکلات شین‌شینگی داشت. با زنی زندگی می‌کرد که از شوهرش جدا شده بود، اما از او طلاق نگرفته بود.

من به این تمرین‌کننده گفتم که آنچه که درحال انجام آن است براساس استاندارد‌های دافا نیست. مطالبی را که در وب‌سایت مینگ‌هویی در باره از بین‌بردن تمایل و شهوت منتشر شده‌ بود را چاپ کرده و به او دادم تا بخواند. به‌هر‌حال او رفتارش را اصلاح نکرد و بدنش بوی بدی می‌داد.

سایر تمرین‌کنندگان شاو را دوست نداشتند و پیشنهاد دادند که او دیگر در مطالعه فا نیاید. آنها توصیه کردند که در خانه بماند و فا را به تنهایی مطالعه کند. به‌هرحال، می‌دانستم که محیط مطالعه گروهی فا بهترین محیط برای پیشرفت است و و از دست دادن آن شرایط را برای او سخت‌تر می‌کند که اشتباهش را اصلاح کند.

استاد بیان کرده‌اند:

«در سراسر تاریخ، یا از نقطه‌نظر بعد‌های بالا‌تر، موضوع تمایل و شهوت انسان در تعیین اینکه آیا شخص می‌تواند تزکیه کند یا نه بسیار بحرانی بوده است. درنتیجه ما واقعاً باید با این مسائل با بی‌اعتنایی بر‌خورد کنیم.» (جوان فالون)

من کلام استاد را برای شاو خواندم و به او گفتم: «من فکر می‌کنم بیشترین توجه نیروهای کهن به آن تمرین‌کنندگانی است که تمایل زیادی به شهوت دارند. در گذشته، هیچ استادی از هیچ مدرسه‌ای چنین مریدانی را نمی‌پدیرفت. استاد ما بسیار خیر‌خواه هستند که به تو فرصت‌هایی می‌دهند که خودت را اصلاح کنی و امیدوارند که هر چه سریع‌تر آن را انجام دهی.»

شاو شرمنده شد و به یکی از تمرین‌کنندگان از گروه مطالعه دیگر شکایت کرد. آن تمرین‌کننده به شاو گفت که این خوب است که به او در رشد شین‌شینگ کمک می‌کنم و او باید روابط تقدیری‌اش را با سایر تمرین‌کنندگان ارزش بگذارد.

شاو درنهایت زندگی با آن زن شوهر‌دار را قطع کرد و در زمان‌هایی که احساس شهوت نمایان می‌شد، برای دور کردن آن افکار درست می‌فرستاد. مدت کوتاهی بعد از آن، بوی بد بدنش نا‌پدید و پوست صورتش درخشان و حاکی از سلامتی شد.

گروه ما در روشنگری حقیقت خوب عمل می‌کرد، در‌نتیجه وابستگی شور و اشتیاق بیش از حد و خود‌نمایی آشکار شد. به همراه این احساس، افراد گروه شروع کردند به صحبت درباره اینکه هر کسی چه مقدار مطالب آشکار‌سازی را توزیع یا به چند نفر کمک کرد که از حزب کمونیست چین خارج شوند و مسایلی از این قبیل. مطالعه فا به ما کمک کرد تا درک کنیم که این وابستگی نمایان شده است. متوجه شدیم که اگر بدین‌صورت ادامه دهیم بسیار خطرناک است.

استاد بیان کردند:

«در روند تزکیه، در زمینه‌های دیگر نیز باید مراقب باشید که وابستگی شور و اشتیاق بیش از حد را رشد ندهید. این ذهنیت به‌راحتی می‌تواند توسط شیطان‌ها مورد استفاده قرار گیرد.» (جوان فالون)

به اشتراک گذاشتن تجربه‌های تزکیه به ما این امکان را می‌دهد که درک کنیم آنچه که بدست آوردیم تماماً نظم و ترتیب استاد بوده است و تنها به‌خاطر قدرت بی‌انتهای دافا امکان‌پذیر شدند. همه کارها توسط فاشن استاد انجام می‌شوند. ما فقط مأموریتمان را انجام می‌دهیم.

در یک گروه‌ دیگر مطالعه فا نمونه‌هایی منفی از عدم رشد شین‌شینگ رخ داد. یک تمرین‌کننده وابستگی شور و اشتیاق بیش از حد و خود‌نمایی را رشد داد. سایر تمرین‌کنندگان به او متذکر شدند، اما او توجه کافی نکرد. شیطان در او نفوذ کرد. درباره او و دو تمرین‌کننده دیگر که درحال روشنگری حقیقت برای مردم بودند به پلیس گزارش دادند. آنها بازداشت شدند و خانه‌هایشان مورد غارت قرار گرفت. یکی از آنها اظهارنامه ندامت نوشت و پس از آن هرگز نتوانست به تزکیه برگردد.

با نگاه به این موضوع ما درک کردیم که داشتن افکار درست و نیک‌خواهی که برای روشنگری حقیقت برای مردم الزامی است‌، از یک تزکیه خالص و محکم نشأت می‌گیرد. مادامی‌که تصورات بشری وجود داشته باشند، درخصوص داشتن افکار درست و نیک‌خواهی دچار کشمکش می‌شویم و توانایی‌مان برای نجات مردم محدود خواهد شد.

استاد بیان کردند:

«اگر قادر باشید به این طریق در رشد خودتان موفق شوید، هر چیز که بعد از آن انجام می‌دهید، با قلبی خالص، بهترین و مقدس‌ترین خواهد بود.» («فهم بیشتر» از نکات اصلی برای پیشرفت بیشتر)