(Minghui.org) کنفرانس تبادل تجربه فالون دافا از تاریخ 1 تا 6 ژانویه ۲۰۱۶ در شهرهای سراسر روسیه از جمله سن‌پترزبورگ، اکاترینبورگ، کراسنویارسک، آباکان، تومسک، چرمخوفو، آنگارسک، اولان- اوده و سایر مناطق برگزار شد. تمرین‌کنندگان فالون دافا از تجربه‌های تزکیه یکدیگر آموختند و تصمیم گرفتند در سال نو سخت‌کوشانه پیشرفت‌ کنند.

تمرین‌کنندگان فالون دافا در ایرکوتسک درطول کنفرانس تبادل تجربه تمرین‌ها را به‌صورت گروهی انجام می‌دهند.

کنفرانس تبادل تجربه زمستانی فالون دافا در ایرکوتسک

در طول کنفرانس سهروزه در ایرکوتسک، تمرین‌کنندگان جوآن فالون را مطالعه کردند، تمرینات را انجام دادند و تجربیاتشان را درخصوص تزکیه و تلاش برای روشنگری حقایق آزار و شکنجه در چین به‌اشتراک گذاشتند.

تمرین‌کنندگان لنا و سرگئی تجربه خود دربارۀ توزیع فلایرهای فالون دافا در میان گردشگران چینی در دریاچه بایکال را به‌اشتراک گذاشتند. اویلر دربارۀ توزیع بنرها در چند شهر صحبت کرد. ایرینا دربارۀ نحوۀ جمع‌آوری امضاء برای دادخواست در مراکز خرید تبادل تجربه کرد. شرکت کنندگان گفتند آنها سپاسگزارند که این فرصت در اختیارشان قرار گرفت تا از طریق این رویداد به‌عنوان یک گروه رشد کنند.

تمرین‌کنندگان از پیاتیگورسک روستوف-آن-دون، کراسنودار، استاوروپول، نوووچرکاسک، تاگانروگ و سایر شهرک‌ها، کنفرانس تبادل تجربه‌ای را از 4 تا ۶ ژانویه برگزار کردند.

تمرین گروهی در کنفرانس تبادل تجربه در پیاتیگورسک

یک روز زمستانی در پیاتیگورسک و هوا گرم بود. همانطور که تمرین‌کنندگان با هم تمرینات را در محیط باز انجام می‌دادند، بسیاری از رهگذران توقف می‌کردند تا در مورد این سیستم تزکیه سنتی یاد بگیرند.

تمرین‌کنندگان جلسات تبادل تجربه و گفتگو دربارۀ نحوۀ هماهنگی خوب را برگزار کردند. چند تمرین‌کننده ماجراهای خود را دربارۀ شروع تمرین تزکیه به اشتراک گذاشتند. تجارب‌شان دیگران را تشویق کرد تا آنها نیز به سخت‌کوشیِ زمانی باشند که این افراد برای اولین بار تزکیه را شروع کردند.

شرکت‌کنندگان در کنفرانس زمستانی گفتند که آنها می‌توانند ارزشمند بودن زمان و ضرورت تلاش تمرین‌کنندگان برای افزایش سطح آگاهی عمومی را احساس ‌کنند. آنها به یاد یکدیگر یادآوری می‌کردند که در تزکیه کوشاتر باشند.