(Minghui.org) یک بار ماجرای فردی را شنیدم که پس از آگاهی درباره حقایق فالون گونگ، پیشقدم شد تا سوء‌تفاهم‌هایی که افراد دیگر در مورد فالون گونگ داشتند را اصلاح کند.

خانم وانگ فرزندی داشت که در بیمارستان بستری بود. او برای ملاقات فرزندش به بیمارستان رفت و آنجا متوجه شد که چند بیمار دیگر و خانواده‌های‌شان مطالبی منفی درباره فالون گونگ می‌گویند. مشخص بود که آنها سوء‌تفاهمات زیادی درباره فالون گونگ در سر داشتند.

او صحبت‌ یکی از آنها را شنید که می‌گفت: «تمرین فالون گونگ هیچ سودی ندارد. آنها ادعا می‌کنند که می‌توانند به بهشت بروند، اما خودکشی می‌کنند و خود را می‌سوزانند. خانمی همراه با فرزندش به داخل رودخانه پرید. چقدر آن بی‌رحمانه است! چرا کسی باید بخواهد چنین تمرینی را یاد بگیرد؟»

فردی دیگر گفت: «واقعه خودسوزی در میدان تیان‌آن‌من را در تلویزیون دیدم. آن خیلی دردناک بود.»

خانم وانگ شروع به صحبت کرد و گفت: «شما توسط حزب کمونیست چین(ح.ک.چ) فریب خورده‌اید. تمرین‌کنندگان فالون گونگ آن‌گونه که شما توصیف کردید نیستند. آنها افراد خوبی هستند و زندگی‌شان را گرامی می‌دارند! همسایه‌ام فالون گونگ را تمرین می‌کند. او خیلی مهربان است. یکبار به او گفتم احساس بدبختی می‌کنم و به فکر خودکشی افتاده‌ام. او به من کمک کرد تا بر آن احساس بد غلبه کنم.»

خانم وانگ به صحبت‌هایش ادامه داد: «آنچه شما در تلویزیون دیده‌اید حقیقت ندارد. همسایه‌ام به من گفت که حادثه خودسوزی ساختگی بوده است. در مورد آن فکر کنید: آن فرد در حال سوختن در آتش بود، اما بطری پلاستیکی که بین پاهایش بود توسط شعله‌های آتش نسوخت؟! همه‌چیز ساختگی بود. شما نمی‌توانید به گزارش‌های ح.ک.چ اعتماد کنید. ما باید به صحبت‌های تمرین‌کنندگان فالون گونگ گوش کنیم و توسط دروغ‌های رسانه‌ها فریب نخوریم. در غیر‌این‌صورت، پشیمان خواهیم شد.»

اتاق ساکت شد. سپس زنی شروع به صحبت کرد و گفت که می‌خواهد تمرین فالون گونگ را یاد بگیرد.

وقتی افراد از حقایق فالون گونگ آگاه می‌شوند، آنها از اینکه حقیقت را با دیگران نیز به اشتراک بگذارند خوشحال خواهند شد.

برای اینکه مردم را به‌طور حقیقی نجات دهیم باید با آنها درباره فالون گونگ صحبت کنیم

معلم بیان کردند:

«...سه کناره‌گیری هدف نیست، روشنگری حقیقت برای نجات مردم هدف است.» («آموزش فا در کنفرانس فای نیویورک ۲۰۱۶»)

به‌عنوان تمرین‌کنندگان دورۀ اصلاح فا، مسئولیت ما نجات مردم و موجوداتی است که آنها نماینده‌شان هستند.

برخی از تمرین‌کنندگان از مردم می‌خواهند که از ح.ک.چ و سازمان‌های وابسته به آن خارج شوند، اما در مورد تمرین فالون گونگ یا آزار و شکنجه چیزی نمی‌گویند. درنتیجه مردم از حقایق فالون گونگ آگاه نمی‌شوند.

در گذشته من این مشکل را داشتم: می‌خواستم به مردم برای خروج از ح.ک.چ کمک کنم اما چیزی درباره فالون گونگ به آنها نمی‌گفتم. ما باید حقیقتاً مردم را نجات دهیم. هنگامی که آنها از حقیقت درباره تمرین فالون گونگ آگاه می‌‎شوند، آینده‌ای روشن را برای خود انتخاب خواهند کرد و درباره آنچه که آموخته‌اند با دیگران صحبت خواهند کرد.