(Minghui.org) از سال 1992 که فالون گونگ (فالون دافا) به‌طور عمومی معرفی شد، میلیون‌ها نفر از جمله اقلیت‌های قومی در چین از مزایای این تمرین بهره‌مند شده‌اند. با فرارسیدن سال نوی چینی، تمرین‌کنندگان از اقوام هوئی، بوئی، مغول، مانچو، بایی، اویغور، کره‌، تبت، شیبو، هژه و گائوشان با ارسال پیام‌های تبریک خود سال نوی چینی را به استاد لی هنگجی تبریک گفتند.

در پیام تبریکی از پکن که به‌صورت مشترک از سوی گروهی از اقلیت‌ها ارسال شده، آمده است: «ما به زبان‌های مختلفی صحبت می‌کنیم و از قومیت‌های متفاوتی هستیم، اما آرزوی مشترکی داریم. فالون دافا ما را به هم نزدیک‌تر کرده و نیک‌خواهی استاد روح‌مان را بیدار کرده است. کتاب جوآن فالون حافظه‌مان را که در ابتدا مملو از گرد و غبار بود، باز کرده است. برخی از مردم از قومیت‌های ما تزکیه کردن در دافا را آغاز کرده‌اند.»

تمرین‌کنندگان از مغولستان داخلی در پیام تبریک خود نوشتند: «استاد ما را پاک و اصلاح کرده‌اند. دیگر سردرگم نیستیم و در تزکیه‌مان کوشا باقی خواهیم ماند.»

تمرین‌کنندگان از قومیت کره‌ای در شهر شنیانگ، واقع در استان لیائونینگ، گفتند: «این فرصتِ به‌سختی به‌دست آمده را گرامی می‌داریم و زمان را غنیمت می‌شماریم تا با کوشایی تزکیه کنیم و سه کار را به‌خوبی انجام دهیم.»

این پیام‌های تبریک از مکان‌های زیر ارسال شده‌اند:
مانچو از بخش خودمختار شینبین، استان لیائونینگ
اقلیت‌های قومی در پکن
هویی از شهر یینچوآن و شهر چینگ‌تونگشیا در منطقه خودمختار نینگشیا
ژوانگ از شهر بایسه و بخش تیاندونگ، منطقه خودمختار گوانگشی
هویی از شهر چانگجی در حوزه خودمختار چانگجی، منطقه خودمختار شینجیانگ
اویغور از آلتای  و حوزه هوتان، منطقه خودمختار شینجیانگ
مغول از اِرگون و شهر هولونبِیِر در منطقه خودمختار مغولستان داخلی
چیانگ از شهر میانیانگ در بخش خودمختار بِیچوآن، استان سیچوآن
یی از حوزه خودمختار لیانگشان، استان سیچوآن
شهر یینگ‌کو، استان لیائونینگ
یی از بخش خودمختار شیلین، استان یوننان
بایی از حوزه خودمختار دالی در بخش بینچوآن، استان سیچوآن
بویی و میائو از حوزه خودمختار چیانشینان، استان گوییژو
میائو و دونگ از حوزه خودمختار چیاندونگنان، استان گوییژو
مانچو و مغول از شهر چنگده در بخش خودمختار وِیچانگ، استان هبی
حوزه خودمختار ایلی کازاخ، شینجیانگ
هانی و یی از حوزه خودمختار هونگهه، استان یوننان
کره‌ای از شهر شنیانگ، استان لیائونینگ
دایی از شهر جینگ‌هونگ در حوزه خودمختار شیشوآنگ‌باننا، استان یوننان
مغولی از بخش خودمختار مورین داوا دائور، مغولستان داخلی
هویی از شهر کانگژو در بخش خودمختار منگ‌کون، استان هبی
ژوانگ از شهر بیهایی و شهر چینژو، منطقه خودمختار گوانگ‌شی
مانچو از شهر آنشان در بخش خودمختار شیویان، استان لیئونینگ