(Minghui.org) حدود 120 تمرین‌کننده فالون گونگ در حال حاضر در زندان دنگلینگ استان لیائونینگ محبوس هستند. این زندان به‌خاطر شکنجه جسمی و روانی تمرین‌کنندگان معروف است. از جمله روش‌های مورد استفاده: محرومیت از خواب، شوک الکتریکی، خوراندن ادرار به اجبار و حتی شکنجۀ ناحیه تناسلی قربانیان است. مسئولین زندان همچنین قول می‌دهند که در ازای نفی فالون گونگ مدت محکومیت محبوسین را کاهش دهند.

آقای جین جانبو نیمه فلج و در آستانه مرگ قرار گرفت

تمرین‌کننده فالون گونگ، آقای جین جانبوی ۵۶ ساله، قبل از انتقال به بیمارستان برای درمان فوری، در زندان دنگلینگ شکنجه شده بود و پس از آن به بیمارستان زندان منتقل شد. او نیمه فلج شده است.

حدود سه سال است که آقای جین در زندان دنگلینگ محبوس است. او دچار سکته مغزی و خونریزی از دستگاه گوارش شده است و نمی‌تواند غذا بخورد.

مسئولین زندان قبل از صدور ضمانت پزشکی، حدود 30 هزار یوان از خواهر او مطالبه کردند. آقای جین جانبوکه در گروه فولاد بنشی کار می‌کرد، در فوریه 2014 دستگیر شد. او در ابتدا به 12 سال زندان محکوم شد. مدت محکومیت او پس از محاکمه مجدد به نه سال و نیم تغییر یافت.

آقای پیه ژنبو هوشیاری خود را از دست داد

آقای پیه ژنبو تمرین‌کننده‌ای اهل شهر دالیان، استان لیائونینگ که قبلاً سالم بود، پس از محبوس شدنش در سال ۲۰۱۴ دچار فشار خون بالا شد و همچنان این وضعیت ادامه داشته است. او در 5 دسامبر 2016 هشیاری‌اش را از دست داد. مسئولین زندان بیش از 14 ساعت در روز، او را به انجام کار اجباری وا می‌داشتند.

حبس آقای ژانگ یویان در سال 2014

آقای ژانگ یویان اهل شهر بشی در سال 2014 به زندان دونگلی برده شد و در آنجا تحت شکنجه قرار گرفت و در ادرارش خون دیده شد.

مسئولین زندان توافق کردند تا او را در آوریل 2014 آزاد کنند، اما به قول‌شان عمل نکردند.

آقای ژانگ را برای بیش از 14 ساعت در روز به انجام کار اجباری واداشتند.

شکنجه تمرین‌کننده هان بائولیا

تمرین‌کننده هان بائولیا اهل شهر هایچنگ نیز در زندان دنگلینگ شکنجه شده است.

مشارکت‌‌کنندگان در این آزار و شکنجۀ تمرین‌کنندگان:

زندان دونگلی: کیلومتر ۸۸ جاده دونگلی، منطقه هوننان، شهر شنیانگ
چن شیائوهان، هوآ گوانگ و یائو (نام خانوادگی نامعلوم)، نگهبانان زندان جو چوآنزای، رئیس بخش هفتم: تلفن همراه 8613940493246+
یانگ مینگ، نگهبان