(Minghui.org) آخرین تماس خانواده و دوستان خانم شو هویژو با او در اواخر ماه ژوئیه سال۲۰۱۶ بود. آنها سعی کردند در ماه اوت با او دیدار کنند، اما با جسد او مواجه شدند. چنین به‌نظر می‌رسید که چند روزی از مرگش می‌گذشت.

بعد از آن تأیید شد که این معلم 78 ساله بازنشسته در شهر گوانگژو بازداشت و در ماه ژوئیه به مرکز شستشوی مغزی هوآنگپو فرستاده شده بود. دلیلِ هدف قرار گرفتن خانم شو این بود که شکایتی را علیه دیکتاتور سابق چین، جیانگ زمین طرح کرده بود. زیرا جیانگ مسئول صدور دستور آزار و شکنجه علیه فالون گونگ مسبب بازداشت‌‌های مکرر او در گذشته بود.

یکی دیگر از تمرین‌کنندگان فالون گونگ محلی، خانم وو یانگژن که در نوامبر 2016 به همان مرکز شستشوی مغزی فرستاده شد، آنچه از یکی از کارکنان به نام شو شائوچی شنیده بود را فاش کرد.

شو به تخت اشاره کرد و به خانم وو گفت: «شو هویژوروی وقتی اینجا بود روی این تخت می‌خوابید. او چند روز بعد از آزادی‌اش درگذشت.»

بازداشت‌های مکرر قبل از مرگ نابهنگام

خانم شو سابقاً از وضعیت سلامتی خوبی برخوردار نبود و مجبور بود در تابستان نیز ژاکت زمستانی بپوشد. اما پس از اینکه تمرین فالون گونگ را در سال 1996 شروع کرد، طولی نکشید که وضعیت سلامت او به‌طور چشمگیری بهبود یافت.

با داشتن این تجربه دست اول دربارۀ تمرین فالون گونگ، خانم شو پس از شروع آزار و اذیت در سال 1999 هرگز در ایمانش متزلزل نشد. پلیس محلی چند بار او را بازداشت و در همان مرکز شستشوی مغزی و سایر مراکز برای دوره‌های زمانی مختلف محبوس کرد.

خانم شو در اولین بازداشت در سال 2001 به مرکز شستشوی مغزی فرستاده شد. او دوباره سه سال بعد بازداشت شد.

بستگانش در سپتامبر 2012 گزارش مفقود شدن او را به پلیس دادند و طولی نکشید که متوجه شدند پلیس او را بازداشت و منزلش را غارت کرده است. او دوباره به مرکز شستشوی مغزی فرستاده شد. دو هفته بعد او را آزاد کردند.

خانم شو شکایت خود را علیه جیانگ زمین در ژوئیه 2015 ثبت کرد و دو ماه بعد از آن بازداشت شد. مأموران دستانش را چنان نیشگون می‌گرفتند که سراسر آن کبود شده بود. آنها همچنین با بطری پر از آب او را می‌زدند و تهدید می‌کردند که اگر از امضای اظهارنامه از پیش آماده شده امتناع کند، اعضای بدنش را خارج می‌کنند. او در 25 دسامبر 2015 آزاد شد. پلیس پس از آن سه نفر را گمارده بود تا روزانه مثل سایه او را تعقیب کنند.

خانم شو بازداشت شد و در فوریه سال 2016 به مرکز شستشوی مغزی منتقل شد. اگرچه او یک ماه بعد از زندان آزاد شد، در ماه ژوئیه پلیس او را به همان مرکز برگرداند.

این مرکز شستشوی مغزی در ساختمانی در باشگاه سوارکاری تیانلوی گوانگژو قرار دارد. خانم لی شیائولین، استاد ریاضی در دانشگاه گوانگژو، در 28 ژوئن سال 2002 کمتر از 24 ساعت پس از بازداشتش در این مرکز تا تاحد مرگ شکنجه شد.

باشگاه سوارکاری تیانلوی گوانگژو

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.