(Minghui.org) مؤسسات کنفوسیوس در سراسر جهان افتتاح شده و اغلب وابسته به مؤسسات آموزش عالی هستند. مؤسسه کنفوسیوس خودش را «سازمان غیر دولتی آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش جمهوری خلق چین می‎داند که هدفش ترویج فرهنگ و زبان چینی است ...» در حقیقت، این مؤسسات به‎عنوان سخنگویی برای حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) هستند تا ایدئولوژی خودشان را ترویج دهند، نه ارزش‎های سنتی چین.

جشن روز جهانی مؤسسه کنفوسیوس در ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۷ در سوفیا، بلغارستان برگزار شد. این رویداد در ساختمان‎های مؤسسه کنفوسیوس برگزار شد که در مرکز شهر صوفیه، در داخل قدیمی‎ترین دانشگاه زبان شرقی و فرهنگ بلغارستان، در خیابان کلیمت اوریدسکی واقع شده است.

تمرین‎کنندگان فالون دافا دو غرفه اطلاع‎رسانی را در نزدیکی ورودی مؤسسه کنفوسیوس صوفیه راه‎اندازی کردند تا مهمانان این رویداد را درباره نقض حقوق بشر در چین آگاه کنند، جایی که در آن روش معنوی و سنتی فالون دافا (فالون گونگ) در ۱۸سال گذشته تحت آزار و شکنجه قرار گرفته است.

خانمی جوان بلافاصله پس از خروج از رویداد مؤسسه کنفوسیوس، در مقابل غرفه تمرین‎کنندگان متوقف شد تا اطلاعات بیشتری درباره فالون دافا و آزار و شکنجه در چین کسب کند. هنگامی که تمرین‎کننده‎ای از او درباره تجربه‎اش از رویداد پرسید، خانم جوان جواب داد: «هیچ چیزی درباره آموزه‎های فیلسوف چینی کنفوسیوس یا فلسفه شرقی نفهمیدم و احساس نکردم، در عوض حس و حال حزب را تجربه کردم.»

در راستای موضع رسمی حزب کمونیست چین، سازما‎ن‌دهندگان رویداد مؤسسه کنفوسیوس، مخالفت خود را با غرفه‎های اطلاع‎رسانی فالون دافا ابراز کردند و خواستار حضور پلیس در آنجا شدند. چند دقیقه بعد، دو ماشین گشت رسیدند. بررسی آنها نشان داد که تمام مجوزها موجود بوده و حضور تمرین‎کنندگان و توزیع مطالب و همچنین دادخواست‎های حقوق بشر تمرین‎کنندگان، قبلاً از سوی شهرداری صوفیه تأیید شده بود.

از سال ۲۰۱۵، بیش از ۱۶ هزار شهروند بلغاری از نزدیک به ۵۰ شهر دادخواست محاکمۀ جیانگ زمین، دیکتاتور سابق چینی، را برای آغاز آزار و شکنجه علیه فالون دافا، امضاء کرده‎اند.