(Minghui.org)  تعداد زیادی از مردم در چین، باوجودی‌که تمرین‌کننده نیستند، در صحبت کردن با سایرین درباره خوبی‌های فالون دافا پیشقدم می‌شوند. موارد زیر تعدادی از چنین افرادی هستند که اخیراً ملاقات کرده‌ام.

«چنین روش تزکیه فوق‌العاده‌ای باید در همه جا گسترش یابد!»

یک روز وقتی درباره دافا با مردم صحبت می‌کردم، شخصی به من لبخند زد و پرسید: «فالون دافا را ترویج می‌دهی؟» پاسخ دادم: «بله. آیا از حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) خارج شده‌ای؟» گفت: «بله. خارج شده‌ام.» اضافه کردم: «آیا می‌توانم مطالب اطلاع‌رسانی فالون دافا را به شما بدهم؟» پاسخ داد: «آنها را نیز دارم.» پرسیدم: «آیا ویدئو را تماشا کرده‌ای؟» گفت: «بله، تماشا کرده‌ام و آن ویدئو خیلی خوب است. فالون دافا روش تزکیه فوق العاده‌ای است و آن باید در همه جا گسترش یابد.»

حرفش را تأیید کردم، آنگاه یک نشان یادبود به او دادم که عبارت «فالون دافا خوب است» بر روی آن چاپ شده بود. بارها از من سپاسگزاری کرد و به راهش ادامه داد.

بازگشت هماهنگی در خانواده

روزی، وقتی منتظر اتوبوس بودم، اتومبیلی نزدیکم متوقف شد. راننده از من پرسید که آیا برای رفتن به منزل به ماشین نیاز دارم. نمی‌دانستم چه اتفاقی افتاده است، پرسیدم: «آیا شما را می‌شناسم؟» گفت: «آیا سال گذشته را به‌یاد می‌آوری، وقتی به من کمک کردی که از ح.ک.چ خارج شوم؟ آن وقت در ویلچر نشسته بودم.» گفتم: «بله، حالا به‌خاطر می‌آورم. آیا پس از خروج از ح.ک.چ چیزی تجربه کرده‌ای؟» گفت: «بله، از آن زمان به بعد چیزهای خوب بسیار زیادی برای من و خانواده‌ام اتفاق افتاده است. در این فکر بوده‌ام که ح.ک.چ چقدر اهریمنی است و تمام چیزهایی که به من گفتی درست هستند.»

او ادامه داد: «دوباره ازدواج کردم و همسرم اغلب درباره پول با من جروبحث می‌کرد. اما پس از خارج شدن از ح.ک.چ، او دیگر با من مجادله نکرد و خلق و خویش نیز بهتر شده است. درحال‌حاضر با هم شاد هستیم. می‌خواهم فالون دافا را یاد بگیرم.»

به او گفتم چگونه می‌تواند به‌طور رایگان مطالب فالون دافا ازجمله ویدئوی آموزشی تمرینات را از وب‌سایت مینگهویی دانلود کند. از من سپاسگزاری و پیشنهاد کرد که مرا به منزل برساند، اما مؤدبانه درخواستش را رد کردم.

با فرد دیگری ملاقات کردم که فالون دافا را درک و از آن حمایت می‌کرد. او اغلب درباره دافا با سایرین صحبت می‌کرد و افراد بسیاری حقایق را از او یاد می‌گرفتند. او پس از دانلود مطالب، آنها را به سایرین می‌داد. یادبودها و سایر مطالب را نیز به مشتریانی که از فروشگاهش خرید می‌کردند، می‌داد.

یک روز با ‌خوشحالی به من گفت: «یک یادبود دافا را به مرد مسنی دادم. پسر این مرد مسن همیشه از او پول درخواست می‌کرد. بعد از اینکه آن یادبود خوش‌اقبال را به او دادم، پسرش کاملاً تغییر کرد. او درخواست پول را متوقف کرد و حتی دیگر پولش را نمی‌خواست. ازاینرو آن مرد مسن از من خواست تا یادبودهای بیشتری به او بدهم زیرا می‌گفت آن معجزه‌آسا است!»