(Minghui.org) وب‌سایت مینگهویی نقشی بسیار مهم در تزکیه‌مان ایفاء می‌کند. در این پایگاه مقاله‌های تبادل تجربه‌‌ که به‌اشتراک گذاشته شده، مقالات به‌عنوان مراجع و دروسی در رابطه با مسائلی که در طول تزکیه‌مان با آنها مواجه می‌شویم به کار گرفته می‌شوند. همچنین مینگهویی به‌عنوان راهی برای رشد جمعی است. با استفاده از گزینه جستجو می‌توان در مورد موضوعات خاص اطلاعاتی را جمع‌آوری کرد که این می‌تواند به تمرین‌کنندگانی که در سختی و محنت هستند، مستقیماً کمک کند. مثال خوبی در این زمینه ارائه می‌کنم.

چند روز قبل، هم‌تمرین‌کننده‌ای به‌منظور خاصی به دیدنم آمد. او گفت که احتمالاً مرا تحت‌نظر گرفته‌اند یا مورد بازجویی قرار خواهم گرفت. او درباره حفظ ایمنی به من یادآوری کرد. گرچه، فکر نمی‌کردم که این احتمال وجود داشته باشد، اما به‌تدریج افکار منفی در ذهنم ظاهر می‌شدند. وقتی ذهنم روشن است، افکار منفی را نفی می‌کنم، اما گاهی اوقات سردرگم می‌شوم و مجموعه افکار منفی را دنبال می‌کنم. آن روز عصر، وقتی فا را مطالعه می‌کردم نمی‌توانستم تمرکز کنم.

صبح روز بعد، تعدادی از مطالب روشنگری حقیقت را که بد چاپ شده بود ازبین بردم، گویی خود را برای یورش آنها به خانه‌ام آماده می‌کردم. افکار منفی به ذهنم راه پیدا کرده بودند. گرچه می‌دانستم آنها افکار خودم نبودند، اما هنوز نمی‌توانستم آنها را نفی کنم.

فکر می‌کردم وابستگی به ترس این افکار را در ذهنم بوجود آورده، بنابراین در وب‌سایت مینگهویی به جستجوی کلمات کلیدی مانند «ترس» و «ازبین بردن ترس» پرداختم تا ببینم چگونه سایر تمرین‌کنندگان ترس‌شان را ازبین برده‌اند. پس از خواندن تعدادی از مقالات تبادل تجربه، به ذهنم خطور کرد که این حادثه چیزی نبود که استاد نظم و ترتیب داده باشند. آن مداخله‌ای از طرف نیروهای کهن بود. فوراً شروع به گشتن به دنبال مقالاتی کردم که کلمات کلیدی مانند: «نابود کردن نیروهای کهن» در آنها باشد.

مقالات بسیاری را پیدا کردم که فقط این کلمات کلیدی در آنها ذکر شده بود، اما دقیقاً با این عنوان وجود نداشت، بنابراین از جستجوی پیشرفته کاربردی برای یافتن مقالاتی با عنوان‌ «نیروهای کهن» استفاده کردم. این بار، تقریباً تمام مقالاتی را که یافتم با این عنوان بودند. تمام 5 صفحه اول مقالاتی را که پیدا کرده بودم، خواندم. درحالی که آخرین مقاله را می‌خواندم، دریافتم که افکار بد کاملاً از ذهنم رها شده است. ترسم ناپدید شد. با اطمینان می‌دانستم که به‌اصطلاح «بازجویی» اتفاق نخواهد افتاد.

طی چند روز بعد، گرچه افکار بد گاهگاهی به ذهنم هجوم می‌آوردند، می‌توانستم آنها را ازبین ببرم و مطمئن شوم که هجومی اتفاق نخواهد افتاد، زیرا آن را استاد نظم و ترتیب نداده‌ بودند.

خوشحال بودم که این آزمون را با کمک مقالات تبادل تجربه در وب‌سایت مینگهویی گذرانده‌ام. امیدوارم که هم‌تمرین‌کنندگان نیز از گزینه جستجو در وب‌سایت مینگهویی استفاده کرده و کمک بگیرند.