(Minghui.org) تمرین‌کنندگان فالون گونگ فرصتی یافتند تا در 14 اکتبر در بازار سنتی محلی که در خیابان‌های قدیمی ترناوا برگزار می‌شد شرکت کنند. غرفه فالون گونگ (یا فالون دافا) در کنار غرفه‌هایی که غذاهای مختلف، تنقلات و صنایع دستی را به نمایش می‌گذاشتند برپا شد که در آن تمرین‌کنندگان این روش مدیتیشن سنتی چینی را به عموم مردم معرفی کردند. همچنین فرصتی برای مردم فراهم شد تا دادخواست پایان دادن به آزار و شکنجه 18 ساله این تمرین مدیتیشن در چین را امضاء کنند.

بسیاری از مردم پس از برداشتن بروشور ایستادند تا درباره آن صحبت یا دادخواست را امضاء کنند. چند نفری که قبلاً درباره فالون دافا شنیده بودند، مستقیم به سمت امضای دادخواست رفتند. کودکان بویژه به گل‌های نیلوفر آبی دست‌ساز علاقه‌مند شدند و از یادگیری نحوه درست کردن آن لذت بردند.

مرد مسنی که پیشاپیش درباره آزار و شکنجه شنیده بود در غرفه ایستاد، زیرا تمایل داشت بیشتر با دلایل آن آشنا شود. او علاوه بر امضای دادخواست، چند راهکار دیگر پیشنهاد کرد تا به پایان دادن آزار و شکنجه کمک کند.

مرد جوانی علاقه‌مند شد تا بیشتر با فالون دافا آشنا شود و گفت که تصمیم دارد به سایتی برود که آدرس آن در بروشور نوشته شده است.

در پایان روز فروشنده جوانی از غرفه دیگری آمد و گفت که می‌خواسته دادخواست را امضاء کند اما فرصت نیافته بود تا از غرفه‌اش خارج شود و خوشحال بود که سرانجام توانست این کار را انجام دهد.