(Minghui.org) خانمی که به خاطر ایمانش به زندان محکوم شد، در کمتر از دو ماه بعد از آزادی از زندان به قید ضمانت پزشکی درگذشت.خانم چی سوهوآ، حدوداً 55 ساله، در اواخر سال 2016 به‌دلیل امتناع از نفی فالون گونگ دستگیر شد. این تمرین معنوی به‌وسیله رژیم کمونیست چین مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است. این اولین بار نیست که او بخاطر ایمانش هدف قرار گرفت. او ابتدا در سال 2013 دستگیر شد و پس از پرداخت جریمه اجباری 5000 یوان آزاد شد. دو سال بعد او دوباره توسط پلیس دستگیر و بیش از 90 هزار یوان در ازای آزادی از او درخواست شد.

خانم چی پس از آخرین دستگیری‌اش به زندان محکوم شد، هرچند هنوز دوره دقیق محکومیت به زندان او در دست بررسی است.

نگهبانان زندان زنان شین‌شیانگ به‌طور مرتب خانم چی را شکنجه می‌کردند. وضعیت سلامت او به‌سرعت رو به وخامت گذاشت و در ژوئن 2017 هنگامی که در آستانه مرگ قرار داشت، آزاد شد.خانم چی پس از آزادی بیش از یک ماه در بیمارستان بستری شد، اما دیگر برای معالجه خیلی دیر شده بود. او مدت کمی بعد درگذشت. خانواده خانم لی، تهدید شده‌اند که جزئیات مرگ او را به دیگران اعلام نکنند.