(Minghui.org) جشنواره گرنی اسمیت در 21 اکتبر 2017 در ایستوود در شمال سیدنی در استرالیا برگزار شد. گروه فالون گونگ در رژه شرکت کردند، تمرینات را بر روی صحنه نشان دادند و برای معرفی این تمرین به عموم غرفه‌ای را راه‌اندازی کردند.

اکنون سی و دومین سال جشنواره گرنی اسمیت، بزرگترین جشن خیابانی در سیدنی است که بیش از 80 هزار نفر در آن شرکت کردند.

تمرین‌کنندگان فالون گونگ در جشن گرنی اسمیت شرکت می‌کنند

نمایش تمرین فالون گونگ روی صحنه

تمرین‌کنندگان فالون گونگ تمرین‌ها را روی صحنه نمایش دادند و درباره حرکات تمرین و مزایای این تمرین برای مخاطبان توضیح دادند.

زن و شوهری به تمرین‌کنندگان گفتند که از نمایش تمرین‌ها لذت بردند. خانم فای ویکی گفت: «می‌دانم که فالون گونگ برای سال‌های بسیاری است که تحت آزار و شکنجه قرار دارد. هر زمان غرفه‌های فالون گونگ را در خیابان می‌بینم، حتماً می‌ایستم و دادخواست‌های‌شان را امضاء می‌کنم.»

حمایت عمومی از فالون گونگ

افراد بسیاری از فالون گونگ آگاه می‌شوند

لیندسی پیترز، یکی از کاندیداهای سبزها و همسرش ایستادند و با تمرین‌کنندگان در غرفه صحبت کردند. او عدالت اجتماعی و اقتصادی و عدم خشونت را ترویج می‌دهد. او گفت که یک بار با تمرین‌کننده‌ای محلی برای صحبت در مورد آزار و شکنجه در چین در طول کمپین انتخاباتی خود برای نمایندگی فدرال صحبت کرده است.

لیندسی پیترز، یکی از کاندیداهای سبز و همسرش

پیترز از تمرین‌کنندگان بخاطر شرکت‌شان در اجتماعات محلی تقدیر کرد. او گفت که دیده است تمرین‌کنندگان در پارک آموزش رایگان ارائه می‌دهند.

مکس گارسیا (سمت راست) از فالون گونگ آگاه می‌شود

افراد بسیاری ایستادند تا درباره فالون گونگ اطلاعات کسب کنند. مکس گارسیا گفت: «من تمرین‌کنندگان را در حال انجام تمرین در این پارک دیده‌ام. انرژی قدرتمندی را از آنها احساس کردم. می‌خواهم فالون گونگ را یادبگیرم.»