(Minghui.org) یک مهندس برق از گروه فولاد تانگشان بخاطر امتناع از انکار فالون گونگ در انتظار محاکمه است. فالون گونگ تمرینی معنوی است که از سوی حکومت کمونیستی چین مورد آزار و شکنجه قرار می‌گیرد.

از آنجا که هیچ قانونی در چین فالون گونگ را جرم به‌حساب نمی‌آورد، پدرشوهر خانم وانگ یاشین از پلیس محلی و دادستانی بخاطر بازداشت و متهم کردن عروسش بدون هیچ مبنای قانونی شکایت می‌کند.

خانم وانگ تنها کسی در خانواده‌اش نیست که بخاطر باورش مورد هدف قرار گرفته است. شوهرش، آقای چِن لیوو، نیز مکرراً بخاطر باورش بازداشت شده است. یکبار او به دو سال و شش ماه حبس محکوم شد.

آخرین بازداشت خانم وانگ در 7 مه 2017 بود. او را به مدت بیش از یک هفته در بازداشتگاه شهرستان یوتیان حبس و سپس در 19 مه به بازداشتگاه اول شهر تانگشان منتقل کردند.

وکیل خانم وانگ تلاش کرد تا در 20 ژوئن با موکلش در بازداشتگاه ملاقات کند اما درخواستش رد شد. به او گفتند که پلیس شهرستان یوتیان به بازداشتگاه دستور داده است تازمانی که پرونده در دست بررسی و تحقیق است اجازه ملاقات به وکیل ندهند.

سپس وکیل به دادستانی شهرستان یوتیان رفت تا مدارکی را تحویل دهد اما یکی از کارکنان به نام شی ژِن‌بیائو از دریافت مدارک امتناع ورزید.

وکیل مجدداً در 12 ژوئیه به بازداشتگاه رفت اما کماکان درخواست ملاقاتش با خانم وانگ رد شد.

خانم وانگ در 3 اوت کیفرخواستش را دریافت کرد. دادستانی که برای پرونده‌اش تعیین شد ژانگ شائوپینگ از دادستانی شهرستان یوتیان بود.

پدرشوهر خانم وانگ شکایتی علیه ادارۀ پلیس شهرستان یوتیان و دادستانی شهرستان یوتیان به‌ثبت رساند و آنها را متهم به کوتاهی در انجام وظیفه کرد. او استدلال کرد که بازداشت عروسش توسط پلیس و متهم کردن او توسط دادستانی بدون مبنای قانونی بوده است.

سرانجام به وکیل اجازه داده شد تا خانم وانگ را در 14 اوت ملاقات کند. خانم وانگ روحیۀ خوبی داشت که آن را مرهون ادامۀ تمرین فالون گونگ در بازداشتگاه دانست.

وکیل پس از آن به دادگاه شهرستان یوتیان رفت، اما قاضی ژانگ به او اجازه نداد که پروندۀ خانم وانگ را بررسی کند. قاضی شائو گفت: «به هرجایی که می‌خواهی از ما شکایت کن! خواهم دید که آیا می‌توانی ما را از این پرونده عزل کنی

وکیل به یکی از رؤسای دادگاه شکایت کرد و او نهایتاً اجازه داد که پرونده را بررسی کند. اما به او اجازه ندادند که از فهرست اقلامی که پلیس از خانۀ خانم وانگ توقیف کرده بود فتوکپی بگیرد.

گزارش‌های مرتبط:

حبس غیرقانونی مهندس برق برای بیش از یک سال و شکایت کیفری همسرش از جیانگ زمین
حبس غیرقانونی مهندس، آسیب روانی به دخترش و آزار و اذیت خانواده
بازداشت مهندس نیروگاه برق خانم چِن لیوو