(Minghui.org) بیش از 300 تمرین‌کننده در اروپا در عصر 30 سپتامبر 2017 در میدان حقوق بشر مقابل برج ایفل در پاریس، فرانسه مراسم شمع‌افروزی برگزار کردند.

آنها یاد تمرین‌کنندگانی را گرامی داشتند که در طول 18 سال آزار و شکنجه حزب کمونیست چین (ح.ک.چ) به‌خاطر اعتقاد به حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری کشته شده‌اند.

برگزاری مراسم شمع‌افروزی در میدان حقوق بشر نزدیک برج ایفل، پاریس در عصر روز 30 سپتامبر 2017 .

گردشگران بسیاری جذب آن فضای آرام و صمیمانه شدند و عده‌ای نیز با تمرین‌کنندگان صحبت کردند تا بیشتر با فالون گونگ و آزار و شکنجه آشنا شوند.

«با انتخاب حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری دنیا به زیباترین شکل ممکن می‌شود»

دو مهندس صنایع خودروسازی مراکشی که در پاریس کار می‌کنند به دقت به توضیحات یک تمرین‌کننده درباره تمرین گوش کردند. وقتی شنیدند که تمرین‌کنندگان فالون گونگ بر اساس حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری رفتار می‌کنند، دیدگاه خودشان را به اشتراک گذاشتند.

نافال بل‌مختار و زید سالاما

زید سالاما گفت: «دنیا در حال حاضر در رنج و محنت است. حزب کمونیست می‌خواهد فرهنگ را ویران کند و آنها مردم دنیا را در یک سیستم متحد قرار می‌دهند. آنها باعث فروپاشی خانواده‌ها می‌شوند و خصوصیات اخلاقی مردم را فاسد می‌کنند.»

نافال بل‌مختار دوست سالاما اضافه کرد: «دنیا به سمت اشتباه پیش می‌رود. اگر هر کسی مثل این افراد پیروی از حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری را انتخاب کند، دنیا به زیباترین شکل ممکن تبدیل می‌شود و مردم از جنگیدن اجتناب می‌کنند.»

آنها پیش از رفتن برای تمرین‌کنندگان آرزوی موفقیت کردند.

مردم تحت تأثیر شمع‌افروزی قرار گرفتند

عزیز گفت که حزب کمونیست همیشه مردم بی‌گناه را تحت آزار و شکنجه قرار داده است.

عزیز اهل قزاقستان است که در پاریس زندگی می‌کند و در صنعت گردشگری مشغول به کار است. او شنبه شب مدتی طولانی این مراسم را نگاه کرد. وقتی شنید ح.ک.چ تمرین‌کنندگانی که بر اساس اصول حقیقت، نیک‌خواهی، بردباری زندگی می‌کنند را تحت آزار و شکنجه قرار می‌دهد تعجب نکرد و گفت: «حزب کمونیست این‌چنین است. آنها همیشه مردم بی‌گناه را تحت آزار و شکنجه قرار داده‌اند. در قزاقستان نیز به همین شکل است. رژیم کمونیستی از آزار و شکنجه مردم هرگز دست برنمی‌دارد.»

کارولینا سوآنز وکیل به همراه مادرش.

کارولینا سوآنز که وکیل است به همراه مادرش از کولومبیا به پاریس سفر کرده بودند و پیش از بازگشت به خانه در آن شب برای دیدنِ برج ایفل آمده بودند. کارولینا به مراسم شمع‌افروزی تمرین‌کنندگان فالون گونگ توجه خاصی نشان داد و گفت: «این صحنه خیلی خوب است. آنها برای همه دنیا دعا می‌کنند.» وقتی شنید که تمرین‌کنندگان فالون گونگ مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند، دستگیر شده‌اند و حتی وقتی زنده هستند اعضای بدنشان به اجبار برداشته‌ می‌شود، چشمانش پر از اشک شد.

او در نهایت گفت: «این نقض حقوق بشر است!» او بروشور فالون گونگ را برداشت و گفت: «من این فلایر به زبان اسپانیایی را برداشتم. برمی‌گردم و آن را می‌خوانم.»