(Minghui.org) یک ساکن شهر دالیان که بخاطر ایمانش محبوس بود، پس از اینکه تعدادی از زندانیان به‌شدت او را مورد ضرب و شتم قرار دادند دچار خونریزی و با ضمانت پزشکی آزاد شد. او 87 روز بعد درگذشت.

خانم گنگ رنه 61 ساله در 28 اکتبر 2015 بخاطر شکایت علیه دیکتاتور سابق چین جیانگ زمین دستگیر شد. جیانگ آغاز‌کننده آزار و شکنجه علیه فالون گونگ، تمرین معنوی بر پایه اصول حقیقت، مهربانی، بردباری است. پلیس محلی یک ماه پیش برای تأیید طرح شکایتش علیه جیانگ با او تماس گرفته بود. خانم گنگ توضیح داد که او سخت تلاش کرده است تا عدالت درمورد جیانگ اجرا شود، زیرا هیچ قانونی در چین تمرین فالون گونگ را جرم محسوب نمی‌کند.

خانم گنگ بعدها به 4 سال زندان محکوم شد. خانواده‌اش نمی‌دانستند چه وقت دادگاه برگزار می‌شود (در صورت برگزاری) و فقط از طریق برخی از افراد داخلی مطلع شدند که او به زندان زنان استان لیائونینگ فرستاده شده است.

خانواده‌اش متوجه شدند که او در زندان به‌طور منظم مورد آزار قرار گرفته است. نگهبانان آنجا اجازه نمی‌دادند که او بخوابد یا به توالت برود. آنها اغلب او را مجبور می‌کردند که به‌مدت طولانی بایستد.

خانم گنگ توسط یک گروه از زندانیان در اواسط سال 2017 مورد ضرب و شتم قرار گرفت و دچار خونریزی شد. مسئولین زندان به‌عنوان هزینه درمان پزشکی 20 هزار یوآن از خانواده‌اش درخواست کردند، اما وقتی آنها فقط 6000 یوان هزینه کردند متوجه شدند که او در آستانه مرگ قرار دارد. آنها باقی پول را به خانواده‌اش بازگرداندند و او را در تاریخ 28 ژوئیه 2017 به قید ضمانت پزشکی آزاد کردند.

به خانم گنگ گفته شد که حداکثر 4 ماه زنده می‌ماند. آنها او را از زندان مستقیماً به بیمارستان محلی بردند. چند ماه بعد مرخص اما در 10 اکتبر 2017 مجدداً پذیرش شد. او در 22 اکتبر در ساعت 5 بعدازظهر در بیمارستان درگذشت.

سابقه آزار و اذیت

در سال ۱۹۹۹، جیانگ زمین، در مقام رئیس حزب کمونیست چین، سایر اعضای کمیته دائمی دفتر سیاسی را تحت سیطره قرار داد و سرکوب خشونت‌باری را علیه فالون گونگ راه‌اندازی کرد.

این آزار و شکنجه که مدت آن به ۱۶ سال می‌رسد، منجر به مرگ بسیاری از تمرین‌کنندگان فالون گونگ شده است. بیشتر آنها به‌خاطر باور خود به فالون گونگ تحت شکنجه قرار گرفتند و حتی به‌ علت درآوردن اعضای بدن‌شان به قتل رسیدند. جیانگ زمین به‌طور مستقیم مسئول آغاز و تداوم این آزار و اذیت وحشیانه است.

تحت هدایت شخص جیانگ، حزب کمونیست چین اقدام به تأسیس اداره ۶۱۰ کرد که خارج از قوانین سازمان امنیت عمل می‌کند. این اداره درخصوص فالون گونگ، نیروهای پلیس و سیستم قضایی را تحت سیطره قرار می‌دهد تا دستورات جیانگ را به انجام برساند: شهرت آنها را لکه‌دار کنید، از نظر مالی آنها را ورشکسته کنید و از لحاظ جسمی نابودشان کنید.

قانون چین این اجازه را به شهروندان چینی می‌دهد که درخصوص نمونه‌های حاکی از جنایت اقامه دعوی کنند و بسیاری از تمرین‌کنندگان درحال‌حاضر از این حق قانونی خود استفاده می‌کنند و علیه دیکتاتور سابق درخواست دادخواهی ارائه می‌دهند.

دادگاه عالی خلق چین در «سیستم ثبت نظرات اصلاحی» ادعا کرد که ثبت و رسیدگی به همۀ شکایات ثبت شده را تضمین می‌کند. این سیاست جدید در تاریخ 1 مه 2015 به اجرا گذاشته شد.