(Minghui.org) دیروز درحالی‌که خانه را تمیز می‌کردم، چند کتاب دافا را میان تعدای از اشیاء و وسایل، درون یک جعبه قدیمی یافتم و احساس بدی داشتم. این اولین بار نبود که کتاب‌های دافا را در جای نامناسبی پیدا می‌کردم.

این خانه را از یک هم‌تمرین‌کننده اجاره کرده‌ام. بعد از نقل‌مکان به اینجا، تعدادی کتاب‌ دافا را در یک کیسه پوسیده قدیمی روی میز پیدا کردم. زیاد به آن فکر نکردم. فرض را بر این گذاشتم که آن تمرین‌کننده با عجله اینجا را تخلیه کرده تا من بارم را بیاورم.

چند سال پیش من و تمرین‌کننده‌ای آپارتمانی را از تمرین‌کننده دیگری اجاره و تعداد زیادی جعبه‌ قدیمی را در آن آپارتمان پیدا کردیم. در آن جعبه‌ها تعدادی کتاب دافا روی هم و میان سایر مطالب روشنگری حقیقت و نشریات هفته‌نامه مینگهویی قرار گرفته بودند.

متوجه شدم که بعضی از این کتاب‌ها به‌طور بدی ویرایش و چاپ شده‌اند و لکه‌هایی روی صفحات‌شان دیده می‌شد. بنابراین آنها را بیرون آوردیم و بااحترام در مکان مناسبی قرار دادیم.

مواقعی نیز وجود داشتند که با کتاب‌های دافا با احترام برخورد نکردم.

یک دهه پیش، مدت کوتاهی پس از کسب فا به‌علت کمبود کتاب، کتاب‌های دافا را به‌صورت خصوصی چاپ کرده بودم و بعضی از آنها اشتباه چاپ شده بودند.

کتاب‌های دیجیتال دافا را دانلود می‌کردم و آنها را به سایر تمرین‌کنندگان می‌دادم. در پیام‌هایم به سایرین در رسانه‌های اجتماعی، سخنان استاد را نقل‌قول می‌کردم.

از طریق مطالعه فا، متوجه شدم که چنین رفتارهایی ایجاد اختلال در فا است. بلافاصله این کارها را کنار گذاشتم و بیانیه‌ای رسمی [در وب‌سایت مینگهویی] منتشر کردم تا به‌خاطر رفتار بدم عذرخواهی کنم.

وقتی با خانواده‌ام در یک خانه زندگی می‌کردم، برادر کوچک‌ترم یکی از کتاب‌های دافا را پاره کرد. سپس کتاب را روی سرتختم گذاشتم (تختِ سبک قدیمی با سرتختی ضخیم). می‌دانستم آن مکان مناسبی برای کتاب‌های دافا نیست، اما می‌ترسیدم اگر کتاب را در جای دیگری بگذارم، خانواده‌ام آن را از من پنهان کنند، بنابراین آن را دقیقاً آنجا نگه‌داشتم.

در طول مطالعه گروهی فا، دیدم که چند صفحه از جوآن فالون از کتاب بیرون افتاده است. برخی از آنها را با استفاده از نوارچسب دو‌طرفه سر جای‌شان چسباندم، اما یکی از کتاب‌ها تقریباً طوری پاره شده بودکه نمی‌توانستم به آن دست بزنم؛ آن را کنار گذاشتم تا تمرین‌کنندگان با‌تجربه‌تر آن را درست کنند.

در این باره فکر کردم که چرا مدام چنین چیزهایی می‌بینم. به باورم به این دلیل بود که به من نشان دهند به استاد و فا احترام نمی‌گذارم.

فقدان احترام می‌تواند به شکل‌های دیگر، مانند فکر کردن به سایر مسائل در حین مطالعه فا، استفاده از درک‌های شخصی برای تعریف فا، تحمیل درک‌های شخصی به هم‌تمرین‌کنندگان برای خودنمایی و طلب شهرت، نیز ظاهر شود.

تمرین‌کنندگان علاوه بر نگهداری کتاب‌های دافا، تصاویر استاد و سایر مقالات دافا در جای درست و مناسب، باید خانه‌های خود را نیز تمیز و مرتب نگه‌دارند. از آنجا که بدن‌های قانون استاد با ما هستند، یک تمرین‌کننده نیز باید بهداشت را به‌خوبی رعایت کند.

در اینجا مایلم به‌خاطر احترام نگذاشتن به استاد و فا در گذشته، از ایشان عذرخواهی کنم.

همچنین می‌خواهم به تمرین‌کنندگان یادآوری کنم که کتاب‌ها و متون دافا را در خانه‌های‌شان پیدا و آنها را با احترام در مکانی مناسب نگه‌داری کنند.

مطالب بالا درک‌ شخصی من هستند. لطفاً به هر چیز نامناسبی اشاره کنید.