(Minghui.org) سه نفر از ساکنین شهرستان پینگشان در استان هبی در جلسۀ دادرسی پشت درهای بسته محاکمه و دو ماه بعد به حبس محکوم شدند.

خانم بای ژی‌یینگ، خانم هو یان‌یینگ و آقای لیو ونشو در 15 ژانویۀ 2016 پس از اینکه بخاطر توزیع مطالب فالون گونگ گزارش آنها داده شد در شهرستان یو دستگیر شدند. فالون گونگ یک تمرین معنوی است که حکومت کمونیستی چین آن را مورد آزار و شکنجه قرار می‌دهد.

جلسۀ دادگاه این سه تمرین‌کنندۀ فالون گونگ برای 30 ژوئن 2017 تعیین شد. خانواده‌های آنها صدها مایل از پینگشان تا شهرستان یو رانندگی کردند تا در جلسۀ محاکمه شرکت کنند ولی به آنها گفته شد که حضور عموم مردم به جلسۀ دادرسی ممنوع است.

اعضای خانواده که بیش از 10 نفر بودند بیش از دو ساعت در زیر آفتاب سوزان منتظر ماندند تا به آنها اجازه داده شد پس از پایان جلسۀ دادرسی اعضای خانوادۀ خود را برای مدت کوتاهی ببینند.

تمرین‌کنندگان به اعضای خانوادۀ خود گفتند که وکلایشان به‌نمایندگی از آنها اعلام بی‌گناهی کرده‌اند چراکه هیچ قانونی در چین فالون گونگ را جرم به حساب نمی‌آورد و آنها صرفاً از حق قانونی آزادی عقیده خود و آزادی مطبوعات استفاده می‌کردند.

یکی از وکلا از قاضی پرسید که چرا مردم از حضور در جلسۀ دادرسی منع شدند و قاضی پاسخ داد که این دستوری از مقامات بالاتر بوده است.

وکیل دیگری مدرک دادستان مشتمل بر تقویم‌هایی با پیام‌های فالون گونگ را رد کرد. منشی جلسه که جریان دادرسی را ثبت می‌کرد به وکیل پرخاش کرد و وکیل سوم از او خواست که ساکت باشد چراکه او اجازه نداشت با وکلا صحبت کند.

قاضی هر سه تمرین‌کننده را در ماه ژوئیه گناهکار شناخت و خانم بای و خانم هو را هر کدام به سه سال و شش ماه و آقای لیو را به یک سال و شش ماه حبس محکوم کرد.